Tiếng việt | English

Giao ban báo chí tháng 7

- Ngày 22-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7-2020.
 


Các đại biểu dự hội nghị

Trong tháng 7, các cơ quan báo chí của tỉnh đã tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị nổi bật, các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền đậm nét về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Báo chí cũng tuyên truyền kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh để giải quyết khó khăn, tạo sự phát triển cho doanh nghiệp; các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch, tình hình tiêu thụ gỗ nguyên liệu gặp khó khăn; phong trào xây dựng nông thôn mới;…

Tháng 8, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền đậm nét về tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình mới, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực; chú trọng các bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thông tin tuyên truyền nổi bật về các hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9; Quốc dân Đại hội Tân Trào; kỳ thi Trung học phổ thông năm 2020; lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020; tuyên truyền về biển đảo Việt Nam và các ngày kỷ niệm trong tháng 8…

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục