Hàm Yên bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác dân vận

- Ngày 21 và 22-10, Ban Dân vận huyện Hàm Yên tổ chức 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác dân vận cho 492 học viên là lãnh đạo Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND cấp xã, cán bộ phụ trách công tác dân vận chính quyền và bí thư chi bộ thôn của 18 xã, thị trấn.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Học viên đã được truyền đạt, nâng cao kiến thức về các chuyên đề: Công tác dân tộc, tôn giáo; chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ đối với các loại hình ở cơ sở; nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận chính quyền; công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; lý luận chính trị công tác dân vận.

Thông qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở nắm vững kiến thức, kỹ năng công tác dân vận và những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Đồng thời, vận dụng hiệu quả trong tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của địa phương và từng cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Công Vượng

Tin cùng chuyên mục