HĐND huyện Yên Sơn tổ chức kỳ họp thứ hai

- Ngày 30-7, HĐND huyện Yên Sơn tổ chức kỳ họp thứ hai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí: Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế  HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; thảo luận bàn các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và các chỉ tiêu thực hiện những tháng cuối năm. Trong đó đại biểu đã thảo luận bàn các giải pháp trong việc xử lý, thu gom rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư tại thị trấn Yên Sơn; cải tạo và nâng cấp, duy tu bảo dưỡng 1 số tuyến đường huyện lộ; nâng cao hiệu quả hệ thống loa truyền thanh không dây, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch khu dân cư... 

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự kỳ họp.

6 tháng cuối năm, HĐND huyện sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, trọng tâm là giám sát việc thực hiện Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó, huyện sẽ hoàn thành kế hoạch di dân ra khỏi vùng nguy hiểm; hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới; xây dựng chỉ dẫn địa lý Soi Hà cho sản phẩm bưởi Yên Sơn. Huyện phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản với mục tiêu đạt trên 98% kế hoạch vốn năm 2021; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, dự án, chính sách dân tộc năm 2021.

Kỳ họp cũng đã thông qua các Nghị quyết của HĐND huyện, dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm trên địa bàn huyện Yên Sơn, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng năm 2030; dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn Đề án xây dựng làng văn hóa dân tộc Cao Lan thôn Động Sơn, xã Chân Sơn gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục