HĐND thành phố tổ chức phiên giải trình về hỗ trợ điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh

- Chiều 1-12, Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp giải trình về kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND thành phố khóa XXI về việc thông qua Đề án hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, lát vỉa hè, trồng cây xanh công cộng tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Lãnh đạo HĐND thành phố phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên giải trình, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn đã giải trình, làm rõ các nội dung, vấn đề mà đại biểu nêu như: giải pháp để đến năm 2025 thành phố hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trong Đề án; việc tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng thời làm rõ việc bố trí nguồn vốn thực hiện Nghị quyết; công tác triển khai thực hiện tại các cơ sở xã, phường; đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết; công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị xã, phường trong thực hiện Nghị quyết.

Kết luận tại phiên giải trình, lãnh đạo HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết và ban hành các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phân bổ vốn, phê duyệt dự toán và lựa chọn đơn vị cung ứng vật tư theo từng năm. 

Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tham mưu việc đảm bảo kinh phí để thực hiện Nghị quyết hàng năm UBND thành phố khẩn trương rà soát các đầu điểm công trình đã đăng ký để xác định nhu cầu cụ thể, xem xét các vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết, nhất là những vưỡng mắc liên quan đến quy định về điều kiện, nội dung hỗ trợ, trường hợp phải điều chỉnh điều kiện, nội dung hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng đóng góp của nhân dân thì báo cáo, đề xuất với Thường trực HĐND thành phố, xem xét đề nghị HĐND thành phố sửa đổi, sổ sung Nghị quyết tại kỳ họp HĐND thành phố khóa XXII.

Lãnh đạo UBND thành phố phát biểu tại phiên họp.

Lãnh đạo HĐND thành phố giao các cơ quan, đơn vị có liên quan phân công cán bộ phụ trách thực hiện Nghị quyết có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ, năng lực tham mưu thực hiện Nghị quyết; làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong thực hiện triển khai Nghị quyết hiệu quả thấp, tiến độ chậm; UBND các xã, phường đã đăng ký thực hiện các nội dung theo Nghị quyết tiếp tục tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về nội dung hỗ trợ và thực hiện nghiêm việc thi công và lập hồ sơ thi công các công trình theo quy định.

Tin, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục