Tiếng việt | English

HĐND tỉnh chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII

Chiều 24-7, HĐND tỉnh tiếp tục thông qua các nghị quyết; chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII.


Ảnh: Thành Công

Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan Trung ương ở địa phương; thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND các huyện, thành phố; giảng viên và sinh viên, học viên Trường Chính trị tỉnh và Trường Đại học Tân Trào.
 


17h10: Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành tốt đẹp chương trình, nội dung đề ra.

17h00: Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu bế mạc kỳ họp. (Toàn văn bài phát biểu)


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu bế mạc kỳ họp.  Ảnh: Thành Công

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh, bám sát Nghị quyết số 01 của Chính phủ và Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019, có các giải pháp đột phá, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

Đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND các cấp, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, thực hiện các kiến nghị giám sát, kết luận chất vấn. UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND tỉnh, tích cực hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

16h40 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn phát biểu. (Toàn văn bài phát biểu)


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn phát biểu tại phiên họp.  Ảnh: Thành Công

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; nội dung các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh; Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh; kiến nghị trong báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu tại kỳ họp.

Đồng chí làm rõ thêm một số nội dung: Về thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, trong đó tập trung vào 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh; về sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp phát triển; về sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; về công tác tài chính, đầu tư xây dựng; về công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường; về lĩnh vực phát triển du lịch, văn hóa - xã hội; về tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương; tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị của nhân dân; quản lý địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội; về lập quy hoạch chung của tỉnh theo Luật Quy hoạch để làm tiền đề cho thời gian tiếp theo.

Đồng chí khẳng định, 22 dự thảo nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, có những nội dung rất quan trọng. UBND tỉnh sẽ khẩn trương triển khai thành các quyết định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn... để nghị quyết của HĐND tỉnh sớm được thực hiện, đáp ứng mong đợi của nhân dân.


14h45: Đại biểu bắt đầu chất vấn lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Tòa án nhân dân tỉnh.

Chủ trì phiên chất vấn, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các đại biểu đặt câu hỏi đi thẳng vào vấn đề với thời gian 2 phút, người trả lời chất vấn phải ngắn gọn.


Đại biểu Hoàng Thu Lụa chất vấn lãnh đạo Sở Tài Chính.   Ảnh: Thành Công

Đại biểu Hoàng Thu Lụa nêu vấn đề chậm cấp kinh phí cho các hộ gia đình, hợp tác xã tại Nghị quyết số 10, 12, 05 của HĐND tỉnh. Đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân việc chậm cấp kinh phí, giải pháp trong thời gian tới.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Tài chính Hà Trung Kiên cho biết, việc chậm cấp kinh phí theo Nghị quyết 10,12 còn vướng mắc tại huyện Sơn Dương, Yên Sơn. Nguyên nhân chính là do UBND các huyện chưa chủ động xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ theo quy định tại hướng dẫn liên ngành. Do vậy, Sở Tài chính không đủ căn cứ thẩm định và tổng hợp kinh phí hỗ trợ. UBND các huyện, thành phố báo cáo không đồng nhất về thời gian; quy trình hỗ trợ phức tạp dẫn đến thời gian các đối tượng được nhận hỗ trợ chậm. Thời gian tới, Sở đề nghị UBND các huyện, thành phố cần nêu cao trách nhiệm, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ; đề nghị UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tuyên Quang phối hợp các ngành liên quan xem xét chuyển hình thức hỗ trợ trực tiếp sang hình thức hỗ trợ lãi suất tiền vay thông qua các ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn.


Giám đốc Sở Tài chính Hà Trung Kiên trả lời chất vấn.  Ảnh: Thành Công.

Kết luận lượt chất vấn, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết chưa sát sao, sự phối hợp giữa các ngành và địa phương chưa đồng bộ. Đồng chí đề nghị việc cấp kinh phí phải xong trước 30-8-2019. Sở Tài chính cần xem xét cắt giảm thủ tục hành chính trong việc này.

Qua ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát thực tế cho thấy công trình đập thủy lợi Khuôn Lù, xã Trung Trực (Yên Sơn) chậm bàn giao đưa vào sử dụng, công trình chưa phát huy được hiệu quả như mục tiêu dự án. Đại biểu Tăng Thị Dương đề nghị lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ nguyên nhân sự việc trên; trách nhiệm của ngành và chủ đầu tư và giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả công trình.

Trả lời chất vấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Triệu Quang Huy cho biết, công trình đập thủy lợi Khuôn Lù có giá trị xây lắp trên 15,5 tỷ đồng, đảm bảo cung cấp nước tưới cho 135 ha lúa mùa và 130 ha lúa chiêm. Quy mô công trình gồm: Xây dựng mới đập đầu mối, tràn xả lũ, cống lấy nước, 3.923,4m kênh và công trình trên kênh nhằm đảm bảo tưới cho 45 ha ruộng lúa. UBND huyện Yên Sơn là chủ đầu tư. Nguyên nhân của việc chậm về tiến độ thi công là do chậm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu vì vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng; sự phối hợp giữa đơn vị thi công và chủ đầu tư trong việc tháo gỡ khó khăn chưa tốt. Việc chậm bàn giao công trình đưa vào sử dụng là do sau khi hoàn thành thi công, nhà thầu thi công chậm hoàn thiện hồ sơ hoàn công.

Để khắc phục các hạn chế nêu trên, nâng cao hiệu quả công trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND Yên Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất giải pháp khắc phục; chỉ đạo UBND xã Trung Trực giải tỏa các công trình lấn chiếm trên thân đập và dọc tuyến kênh; khẩn trương bàn giao công trình cho Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Trung Trực quản lý, vận hành; tổ chức tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân cách lấy nước từ hệ thống kênh tưới của công trình để vừa đảm bảo phát huy hiệu quả công trình vừa đảm bảo phục vụ tưới cho diện tích lúa, cây màu, cây ăn quả hiện có nhằm nâng cao năng suất, chất lượng.


Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Triệu Quang Huy trả lời chất vấn.

Đại biểu Nông Thị Toản chất vấn về trách nhiệm của chủ đầu tư là UBND huyện Yên Sơn. Làm rõ thêm vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn đã tiếp thu và nhận trách nhiệm trong việc chưa thực sự sát sao đôn đốc hoàn thiện hồ sơ. Thời gian tới UBND huyện sẽ quyết liệt hơn nữa, đôn đốc các đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán công trình.

Kết luận lượt chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ nhiệm của các tổ chức có liên quan, tiến hành rà soát và giải pháp xử lý kịp thời các vướng mắc; chỉ đạo UBND huyện Yên Sơn có giải pháp khắc phục các hạng mục xuống cấp, đôn đốc nhà thầu hoàn thiện và bàn giao hồ sơ; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, huyện tiếp tục giám sát.

Chất vấn Chánh án TAND tỉnh, đại biểu Trần Thị Hà cho biết, qua nghiên cứu báo cáo của TAND tỉnh, 6 tháng đầu năm tỷ lệ giải quyết, xét xử các vụ án, vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại thấp. Các vụ việc tồn và tạm đình chỉ còn nhiều. Đại biểu đề nghị lãnh đạo TAND tỉnh làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới.


Đại biểu Trần Thị Hà chất vấn Chánh án TAND tỉnh.

Trả lời chất vấn, Chánh án TAND tỉnh Lê Quang Bích đã cung cấp thực trạng giải quyết các loại án và án tạm đình chỉ trong những năm qua, tình hình giải quyết các loại án trong 6 tháng đầu năm 2019. Ông chỉ ra nguyên nhân chủ quan gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số tòa án cấp huyện, chuyên trách trong giải quyết án chưa quyết liệt, chưa đề ra được giải pháp tháo gỡ vướng mắc; năng lực của một số thẩm phán, thư ký còn hạn chế. Nguyên nhân khách quan là do số lượng các vụ, việc hàng năm đều gia tăng, tính chất ngày càng phức tạp; người có nghĩa vụ liên quan vụ án không hợp tác với tòa án trong giải quyết vụ việc; sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan còn hạn chế…Để hoàn thành các chỉ tiêu giải quyết các loại án, vụ việc, TAND tỉnh đưa ra 7 nhóm giải pháp, trong đó: Tập trung điều động, biệt phái thẩm phán, thư ký để tham gia xét xử; tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật, kỷ cương công vụ đối với cán bộ công chức, xử lý trách nhiệm những cán bộ, công chức vi phạm.

Tiếp tục chất vấn, đại biểu Trần Thị Hà đề nghị Chánh án TAND tỉnh làm rõ thêm giải pháp để đảm bảo số lượng, chất lượng giải quyết án hành chính 6 tháng cuối năm.


Chánh án TAND tỉnh Lê Quang Bích trả lời chất vấn.

Trả lời chất vấn, Chánh án TAND tỉnh cho biết đã thành lập nhiều đoàn nhiều lượt kiểm tra các vụ án tạm đình chỉ qua nhiều năm; làm rõ thêm chức trách, nhiệm vụ của Chánh án, Thẩm phán trong phân công công việc.


Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận chất vấn và trả lời chất vấn.   Ảnh: Thành Công

Kết luận lượt chất vấn, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị TAND tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, thực thi công vụ; đẩy nhanh tiến độ xét xử các loại vụ án; chú trọng nâng cao chất lượng xét xử các án hôn nhân, hành chính, kinh doanh thương mại; có giải pháp khắc phục các án chậm; thực hiện hiệu quả việc đối thoại trong giải quyết các vụ án; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan; Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố chủ động, làm tốt công tác hòa giải.

Kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho biết, các đại biểu chất vấn và trả lời chất vấn đã thể hiện trách nhiệm cao, thẳng thắn, đề cập đến vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã nêu trong phần trả lời chất vấn. Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tiếp tục thực hiện giám sát.

14h00: Phiên họp tiếp tục nghe, thảo luận và thông qua một số dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Lãnh đạo UBND tỉnh trình bày các dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết: Bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019; về phân bổ kế hoạch vốn dự phòng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ thêm trong quá trình thực hiện dự thảo nghị quyết đã có sự nghiên cứu, lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn; làm rõ nội dung tiêu chí và nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch vốn hàng năm cho từng hợp phần, hạng mục đầu tư đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Các đại biểu đã đồng tình, nhất trí cao. 100% đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết.

Việt Hòa - Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục