Tiếng việt | English

HĐND tỉnh tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp

Trực tiếp- Chiều nay 7-12, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc.

17h00: Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

16h50: Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu bế mạc kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có nhiều sự kiện lớn, trong đó đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, mỗi doanh nghiệp và người dân với khát vọng, ý chí phát triển, nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của mình để có những hành động, việc làm cụ thể, hiệu quả, góp phần cùng toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới.

Đồng chí đề nghị, chính quyền, các cơ quan nhà nước các cấp cần có những đổi mới tích cực hơn trong chỉ đạo, điều hành để Tuyên Quang trở thành nơi đầu tư an toàn, hiệu quả; là môi trường sống lành mạnh, thân thiện, cởi mở, hấp dẫn đối với mỗi người dân và du khách.

Đồng chí tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và toàn thể nhân dân sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, đồng tâm, nhất trí vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và 5 năm (2015 - 2020), tạo cơ sở vững chắc cho việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

16h35: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn phát biểu

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu những các ý kiến phát biểu tại kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh, nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp điều hành, bảo đảm tính khoa học, tính kế hoạch, tính đồng bộ để chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả về phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương trong năm 2019; triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 ngay từ đầu năm, đồng thời khai thác tốt nguồn thu; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường; quan tâm đầu tư phát triển du lịch, các lĩnh vực văn hóa - xã hội; làm tốt các chính sách về cán bộ công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm đơn thư mới phát sinh và tồn đọng kéo dài, các vụ việc phức tạp.

16h30: Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận phiên chất vấn

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, các nội dung trả lời của lãnh đạo các sở, ngành sẽ được tổng hợp, thể chế hóa thành nghị quyết của HĐND tỉnh. Phiên chất vấn đã được nhiều đại biểu HĐND tỉnh quan tâm và là một trong những phiên chất vấn có nhiều câu hỏi nhất từ trước đến nay.

14h00: Đại biểu nghe các nội dung chất vấn

Nhóm vấn đề được chất vấn đầu tiên là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về tình hình của ngành.


Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên chất vấn. Ảnh: Thành Công

Đại biểu Trương Ngọc Phượng chất vấn: Trong những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đối với hợp tác xã nông, lâm nghiệp. Đại biểu đề nghị lãnh đạo Sở làm rõ các giải pháp của ngành để khuyến khích nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác tác xã nông, lâm nghiệp.

Đại biểu Lý Minh Bình hỏi, ngành nông nghiệp tỉnh có giải pháp căn cơ nào trong phát triển sản xuất nông nghiệp theo vùng, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp? Ngành sẽ làm gì để giúp người dân xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đưa các sản phẩm nông nghiệp vươn ra thị trường trong và ngoài nước?

Đại biểu Âu Thế Thái đề nghị Giám đốc Sở cho biết trách nhiệm và kết quả thực hiện các kiến nghị tại Kết luận số 07/KL-HĐND ngày 28/10/2018 của Thường trực HĐND tỉnh đối với lĩnh vực của ngành, những nội dung đã hoàn thành, những nội dung chưa hoàn thành, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới.


Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Việt trả lời chất vấn.

Trả lời các câu hỏi của đại biểu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Việt nhìn nhận thẳng thắn về những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của các hợp tác xã nông lâm nghiệp. Đồng chí làm rõ các giải pháp của ngành trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hợp tác xã; đẩy mạnh bồi dưỡng nâng cao năng lực điều hành sản xuất, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã thành lập mới. Đối với những hợp tác xã hoạt động hình thức sẽ tiến hành giải thể.

Về trách nhiệm của ngành, để giúp người dân xây dựng thương hiệu, đưa các sản phẩm nông sản ra thị trường trong, ngoài nước, thực hiện các nội dung của Kết luận số 07 ngày 28-10-2018 của HĐND tỉnh, Sở đã và đang nỗ lực phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện. Những nội dung thuộc thẩm quyền, Sở đã có văn bản đôn đốc. Đối với những công trình cấp nước sinh hoạt tập trung không còn hoạt động mà không thể sửa chữa, Sở đã phối hợp làm rõ trách nhiệm và có đề xuất, kiến nghị đối với từng công trình.

Trong thời gian tới, Sở đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch; Sở Tài chính tham mưu xử lý đối với các công trình nước sạch sinh hoạt tập trung đã hư hỏng nhưng không thể sửa chữa. Đối với những đơn vị được giao chuẩn bị đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, cần thực hiện nghiêm túc việc khảo sát tính khả thi.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cũng phát biểu làm rõ nội dung về xây dựng và phát triển thương hiệu, bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm nông nghiệp. Ngoài việc xúc tiến xây dựng chỉ dẫn địa lý với cam sành Hàm Yên, tỉnh đang xúc tiến để xây dựng chỉ dẫn địa lý trâu Tuyên Quang, bưởi Xuân Vân, chè Shan tuyết...

Tiếp tục chất vấn, đại biểu Khánh Thị Xuyến cho biết, qua giám sát cho thấy việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm còn nhỏ lẻ, chậm. Nông sản được sản xuất theo quy trình chưa nhiều, đầu ra cho nông dân còn gặp nhiều khó khăn, đại biểu đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra giải pháp để ngành nông nghiệp phát triển hiệu quả trong thời gian tới.

Đại biểu Tăng Thị Dương cũng đề nghị ngành đưa ra giải pháp để giảm thiểu tình trạng người dân ngày càng sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật.

Đại biểu Ma Việt Dũng cho rằng Sở là cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đại biểu đề nghị lãnh đạo Sở đưa ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Việt cho rằng, khâu quan trọng nhất vẫn là tổ chức sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn theo nhu cầu của thị trường chứ không phải có cái gì thì sản xuất cái đó. Ngành tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất theo chuỗi, quy trình an toàn. Sở đề nghị chính quyền cấp cơ sở cần ban hành quy ước, hương ước có quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, hướng dẫn. Về xây dựng nông thôn mới, tính đến năm 2019, tỉnh có 36 xã đạt chuẩn, vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Tuy nhiên, một số xã sau khi hoàn thành chương trình nông thôn mới, một số tiêu chí chưa được duy trì. Sở đề nghị cấp huyện, xã cần sát sao trong lãnh đạo thực hiện và nỗ lực hơn nữa. Sở sẽ tham mưu cho tỉnh kiểm tra, đánh giá và nắm bắt tình hình kịp thời.

Đại biểu Phùng Quang Huấn chất vấn, công trình thủy lợi đầu tư thôn Nặm Đường, xã Sinh Long (Na Hang) đã đầu tư 3 năm nhưng chưa hoàn thành. Đại biểu đề nghị ngành nông nghiệp giải thích rõ vấn đề này. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, trong tháng 12-2019 sẽ hoàn thiện và bàn giao.

Kết luận nhóm vấn đề chất vấn đầu tiên, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và địa phương tiếp thu ý kiến của đại biểu để triển khai hiệu quả. Đối với một số vấn đề khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời cụ thể.

Nhóm vấn đề chất vấn thứ hai là về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vũ Đình Hưng trình bày báo cáo hoạt động của ngành.

Đại biểu Lý Thu Hương đề nghị ngành làm rõ nguyên nhân và giải pháp để chỉ tiêu trường THPT đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền cho biết, qua giám sát thấy một số trường chưa đầy đủ tiêu chí nhưng đã được công nhận chuẩn quốc gia, ngành cần làm rõ vấn đề này, đồng thời đưa ra giải pháp duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn.

Đại biểu Nguyễn Thành Hưng cho rằng, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi cho trẻ dưới 5 tuổi hiện nay của tỉnh chiếm 22,9%, đề nghị ngành có giải pháp giảm tỷ lệ. Qua giám sát, tỷ lệ trẻ chưa được ăn bán trú tại cấp học mầm non còn cao, đại biểu đề nghị ngành đưa ra giải pháp giải quyết.


Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vũ Đình Hưng trả lời chất vấn.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vũ Đình Hưng cho biết, toàn tỉnh hiện đang có 4 trường THPT được cấp kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, dự kiến đến tháng 6-2020 sẽ đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Ông đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến một số trường đã đạt chuẩn quốc gia nhưng vẫn nợ một số tiêu chí. Về vấn đề dinh dưỡng học đường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở đang tham mưu cho tỉnh mở rộng quy mô trường học bán trú để tăng tỷ lệ trẻ dân tộc thiểu số được học bán trú và chỉ đạo ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm huy động xã hội hóa để nâng tỷ lệ trẻ được ăn bán trú ở trường.

Đại biểu Lê Thị Thanh Trà đề nghị lãnh đạo Sở làm rõ thực trạng tỷ lệ học sinh con đồng bào dân tộc thiểu số bậc THPT được hưởng chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số còn thấp. Việc triển khai chương trình “Sữa học đường” mới chỉ tự phát, chưa có kế hoạch thực hiện; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở một số nơi còn cao. Đại biểu cũng đề nghị Sở Y tế làm rõ nguyên nhân chậm triển khai chương trình “Sữa học đường”.

Đại biểu Phạm Văn Loan đề nghị lãnh đạo Sở làm rõ giải pháp xóa các phòng học tạm, phòng học nhờ, nâng cao nhu cầu tối thiểu về trang thiết bị, cơ sở vật chất lớp học. Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở cho biết, Sở đang phối hợp để quy hoạch lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, bàn bạc mở thêm các trường nội trú, bán trú. Dự kiến trong tháng 12 sẽ xin ý kiến UBND tỉnh.

Kết luận vấn đề chất vấn thứ hai, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với những vấn đề đại biểu nêu. Về chương trình "Sữa học đường", đồng chí đề nghị lãnh đạo Sở Y tế có văn bản trả lời cụ thể.

Nhóm vấn đề chất vấn thứ ba về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Kỳ họp tiến hành chất vấn ông Nguyễn Sơn Lâm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đại biểu Đỗ Trung Kiên chất vấn, nhiều cử tri nêu bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đất cấp trùng vẫn còn. Đề nghị lãnh đạo Sở làm rõ những bất cập này.

Đại biểu Đàm Thị Vân Anh hỏi, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích đất của các công ty lâm nghiệp trả về địa phương còn chậm, đề nghị Sở cho biết những vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới.

Đại biểu Khánh Thị Xuyến cho rằng, hiện nay một số doanh nghiệp được tỉnh giao đất, cho thuê đất nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, đề nghị lãnh đạo Sở có giải pháp khắc phục.

Trả lời các vấn đề chất vấn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất do các công ty nông, lâm trường trả lại. Về các giải pháp của ngành trong thời gian tới, trước hết là tích cực đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ kinh phí. Về những tồn tại trong việc giao đất cho các doanh nghiệp, lãnh đạo Sở cho rằng những tồn tại này là do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát sử dụng đất đai. Đồng thời thẳng thắn nhận trách nhiệm của Sở.

Việt Hòa - Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục