Hiện thực hóa khát vọng phát triển

- Đón chào năm mới 2022, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Sơn phấn khởi, tự hào trước những thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong năm 2021 vừa qua. Trước thềm xuân mới Nhâm Dần 2022, Báo Tuyên Quang có cuộc phỏng vấn với đồng chí Phạm Ninh Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn về những thành tựu huyện đã đạt được trong năm 2021, định hướng năm 2022.

 

 Đồng chí Phạm Ninh Thái.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội mà Đảng bộ và nhân dân trong huyện đạt được trong năm vừa qua?

Đồng chí Phạm Ninh Thái: Năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận và nỗ lực phấn đấu của nhân dân, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục duy trì ổn định đảm bảo mục tiêu vừa “phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới”. Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển. 

Huyện cũng thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng thời, chú trọng xây dựng thương hiệu, quảng bá các sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của huyện. Thực hiện Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP), hiện có 53 sản phẩm đăng ký đánh giá, xếp hạng; 26 sản phẩm của huyện đã được chuẩn hóa, trong đó có 15 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh. Huyện đã hoàn thành xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm bưởi Soi Hà.

Cùng với đó, huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ  điều chỉnh địa giới hành chính 3 xã Thắng Quân, Tứ Quận, Lang Quán thành lập thị trấn Yên Sơn. Ngoài ra, huyện thực hiện đúng tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn như: Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn; mở rộng khu xử lý rác thải xã Nhữ Khê; thủy điện Sông Lô 8B; công viên nghĩa trang Thiên Đường, xã Lang Quán; cầu Xuân Vân...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt kết quả thiết thực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đến cuối năm 2021, số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm được 818 hộ, tỷ lệ hộ nghèo từ 6,14% xuống còn 4,09%. Huyện tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới. Công tác quốc phòng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Quảng trường Yên Sơn - điểm nhấn trong quy hoạch, xây dựng thị trấn Yên Sơn và là nơi diễn ra nhiều các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Ảnh: Minh Huệ

Phóng viên: Cùng với lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đảng bộ huyện luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được trong công tác này trong năm qua.

Đồng chí Phạm Ninh Thái: Thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ huyện tiếp tục được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao. Công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ luôn được quan tâm đổi mới về hình thức và phương pháp hoạt động, chú trọng công tác đối thoại nhân dân. Đảng bộ đã tập trung đẩy mạnh việc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. Công tác phát triển đảng viên được các tổ chức cơ sở đảng quan tâm triển khai thực hiện, chỉ tiêu phát triển đảng vượt so với nghị quyết đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả; có sự đổi mới về nội dung, phương pháp, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.086,32 tỷ đồng.

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.882 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 104 tỷ đồng.

- Hoàn thành 61,51 km đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, kiên cố hóa được 11km kênh mương.

- Tạo việc làm mới cho 4.083 người lao động.

- Kết nạp được 180 đảng viên, đạt 100%.

Phóng viên: Đảng bộ huyện đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp như thế nào trong năm 2022 thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Ninh Thái: Năm 2022 trong bối cảnh cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, tình hình dịch bệnh Covid - 19 dự báo còn có nhiều diễn biến phúc tạp, Đảng bộ huyện đã xác định 9 nhiệm vụ trọng  tâm, 18 chỉ tiêu chủ yếu để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của huyện Yên Sơn theo mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Huyện tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của huyện; liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển sản xuất hàng hóa tập trung; nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo toàn diện, hiệu quả, bền vững, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Năm 2022 xây dựng thêm xã Đội Bình, Nhữ Khê đạt chuẩn nông thôn mới; xã Kim Quan đạt nông thôn mới nâng cao; xã Mỹ Bằng đạt nông thôn mới kiểu mẫu.  

Cùng với đó, huyện sẽ triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025. Xây dựng thị trấn Yên Sơn hoàn thành các tiêu chí đô thị loại V, hướng tới đô thị loại IV; xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xã Mỹ Bằng, Xuân Vân, Trung Sơn đạt tiêu chí đô thị loại V; phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 12%...

Huyện cũng sẽ thực hiện quy hoạch, xây dựng Khu công nghiệp Nhữ Khê; điều chỉnh, mở rộng quy hoạch Cụm công nghiệp Thắng Quân; quy hoạch, xây dựng, mở rộng các cơ sở sản xuất, chế biến với quy mô phù hợp, công nghệ sạch, an toàn; quy hoạch, thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, cửa hàng tiện ích gắn với xây dựng nông thôn mới.

Song song với đó, phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nhất là thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ trình độ chuyên môn, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thực hiện: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục