Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

TQĐT - Sau 8 ngày làm việc (từ 20/7 đến ngày 29/7)  với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nội dung trọng tâm là xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Tại kỳ họp này, Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã được bầu và được phê chuẩn làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIII tỉnh đã được bầu và phê chuẩn làm Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Tuyên Quang. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn các đại biểu trong đoàn làm thành viên của các Ủy ban của Quốc hội, cụ thể: Đồng chí Chẩu Văn Lâm là thành viên của Ủy ban Tài Chính - Ngân sách; đồng chí Hoàng Bình Quân là thành viên của Ủy ban Đối ngoại; đồng chí Ma Thị Thúy là thành viên của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường; đồng chí Âu Thị Mai là thành viên của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng; đồng chí Hứa Thị Hà là thành viên của Hội đồng dân tộc của Quốc hội.

Trong quá trình diễn ra kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc tham gia vào các hoạt động của Quốc hội, trong công tác thảo luận và quyết định các vấn đề về lập pháp, xem xét, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có công tác nhân sự của bộ máy Nhà nước.


Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang tham dự Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIV.​

1. Về việc tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước

Tại kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đóng góp trí tuệ, tiếng nói của mình trong việc thảo luận tham gia ý kiến về công tác nhân sự của Nhà nước; biểu quyết và tham gia quyết định một số vấn đề quan trọng khác của đất nước, trên tinh thần bảo đảm lợi ích chung của quốc gia, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và chủ động trong việc tham gia cùng Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014, về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016... Riêng về việc xem xét và quyết định công tác nhân sự, Đoàn xác định đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa to lớn đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước trong suốt cả nhiệm kỳ. Đoàn đã tham gia bầu Chủ tịch Quốc hội, 04 Phó Chủ tịch Quốc hội, 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa an nhân dân tối cao, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm 09 Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký, Tổng Kiểm toán Nhà nước; tham gia quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm 18 bộ và 04 cơ quan ngang bộ; cùng Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 05 Phó Thủ tướng Chính phủ, 17 Bộ Trưởng; 04 thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 01 Phó chủ tịch và 04 Ủy viên Hội đồng Quốc phòng an ninh...

2. Về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2017

Về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016: 

Đối với việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia vào Chương trình năm 2016. Về cơ bản, Đoàn tán thành với đề xuất của Chính phủ cần sớm ban hành dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện đổi mới, cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay hồ sơ về dự án Luật này chưa có, nên chưa có cơ sở đưa vào chương trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV như đề nghị của Chính phủ. Về dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, trong quá trình chuẩn bị cho thấy, nhiều nội dung, vấn đề cơ bản trong dự án luật này ý kiến còn rất khác nhau. Do đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị chưa bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. 

Về đề nghị bổ sung dự án luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện, pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công vào Chương trình năm 2016. Đoàn tán thành với đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao về sự cần thiết ban hành Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện, nhằm tạo cơ sở pháp lý cao hơn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhưng đề nghị Quốc hội đưa vào Chương trình năm 2017 để có thêm thời gian chuẩn bị. Đồng thời, đề nghị Quốc hội cho bổ sung vào Chương trình năm 2016 dự án Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án để quy định chi tiết khoản 2 Điều 17 của Luật phí, lệ phí có hiệu lực từ 01/01/2017. Đối với dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công, đây là Pháp lệnh được ban hành từ lâu và đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần nên đề nghị Chính phủ tổ chức tổng kết, nghiên cứu toàn diện và sửa đổi, bổ sung trong năm 2017. 

Về đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp: Đoàn cho rằng, Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 và Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2020 đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo điều kiện cải thiện đời sống nông dân, khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng còn phải sử dụng đất nông nghiệp như trong Tờ trình của Chính phủ đã nêu. Do đó, để bảo đảm phù hợp với một số chính sách mới của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phù hợp với bối cảnh hội nhập và thông lệ quốc tế. Đoàn tán thành với đề nghị của Chính phủ bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp để Quốc hội khóa XIV xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2. 

Về đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017: Đoàn cơ bản tán thành với nhiều đề nghị của Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và nhận thấy, để bảo đảm tính khả thi của Chương trình năm 2017, tránh bị điều chỉnh quá nhiều thì cần phải cân nhắc một cách thận trọng, xác định rõ quan điểm, căn cứ lập dự kiến Chương trình, xem xét kỹ sự cần thiết ban hành, đối tượng điều chỉnh, những nội dung cơ bản của từng dự án.

Đối với dự án Luật dân tộc: Chính phủ đề nghị cần ban hành Luật này nhằm pháp điển hóa các quy định về chính sách dân tộc trong một số văn bản luật, tạo thuận lợi cho việc áp dụng. Tuy nhiên, Đoàn cho rằng đây là dự án Luật đã được đưa vào chương trình nhiều nhiệm kỳ Quốc hội nhưng đến nay vẫn chưa xác định rõ phạm vi và đối tượng điều chỉnh, quan hệ giữa dự án luật này với pháp luật hiện hành. Vì vậy, Đoàn đề nghị tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị và sẽ trình Quốc hội đưa vào Chương trình khi đủ điều kiện.

Đối với dự án Luật bảo vệ bí mật nhà nước: Đoàn nhận thấy, vấn đề bảo vệ bí mật cá nhân hiện đang được điều chỉnh ở nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành với những mức độ khác nhau. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật an toàn thông tin mạng, trong đó có quy định về vấn đề này. Do đó, Đoàn đề nghị chưa nên ban hành dự án Luật này mà tiếp tục nghiên cứu, tổng kết làm rõ phạm vi điều chỉnh, nhất là mối liên quan với các luật hiện hành để tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn về phạm vi điều chỉnh. 

Để sớm đưa các quy định của Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết vào cuộc sống, cần đề cao công tác xây dựng pháp luật, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn thể hệ thống chính trị. Đoàn cho rằng cần tập trung trí tuệ của các cơ quan, tổ chức có liên quan vào việc chuẩn bị cũng như triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Do vậy, Đoàn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc việc soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, cho ý kiến các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, bảo đảm dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết được chuẩn bị đúng tiến độ và chất lượng. 

3. Về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017

Đa số các đại biểu trong Đoàn đều tán thành với Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017, tập trung vào các nhóm nội dung chính là xem xét báo cáo của các cơ quan hữu quan, chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát chuyên đề về hậu giám sát; đồng thời nhất trí với dự kiến chương trình chi tiết các nội dung của Chương trình. Bên cạnh đó, Đoàn cũng đề xuất một số nội dung giám sát khác như: Việc đảm bảo an toàn giao thông; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2011-2016; bảo vệ và phát triển rừng từ năm 2.000 đến nay; chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người nghèo; thực hiện đền bù để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Ngoài ra, Đoàn còn đề nghị giám sát về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các bộ, ngành. Đoàn nhận thấy, đây là vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong nhiều năm nay. Đoàn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm, chỉ đạo Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong việc tăng cường giám sát thường xuyên việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách; đồng thời Đoàn đề nghị bố trí giám sát tổng thể về vấn đề này vào thời điểm thích hợp.

4. Về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; cơ cấu số lượng và thành viên của Chính phủ

Đoàn cơ bản nhất trí với tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV như trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ. Đoàn cho rằng, việc thực hiện phương án này phù hợp với chủ trương của Đảng, Hiến pháp, Luật Tổ chức của Chính phủ và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, Đoàn cũng có ý kiến, nhiệm kỳ 2016-2021 cần xây dựng cơ cấu tổ chức Chính phủ phải tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ với vị trí là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành Quốc hội. Đồng thời Đoàn cũng đề nghị Chính phủ cần sớm ban hành Quy chế làm việc mới của Chính phủ, khẩn trương sửa đổi, ban hành nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của từng bộ, cơ quan ngang bộ, trong đó phân rõ mô hình, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, cơ cấu bên trong bộ, xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, khắc phục chồng chéo, trùng dẫm hoặc bỏ sót nhiệm vụ quản lý nhà nước. 

Về cơ cấu, số lượng và thành viên của Chính phủ: Đoàn cơ bản nhất trí với tờ trình về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ. Theo đó, thành viên Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ; 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 1 Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; 17 Bộ trưởng các bộ và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Ngoài ra, trong Đoàn cũng có đại biểu đề nghị nên có 1 Phó thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp; về lâu dài nên có thành viên Chính phủ đảm nhiệm chức vụ Bộ Trưởng Bộ ngoại giao khi Phó Thủ tướng không kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nữa. Đoàn đề nghị Chính  phủ báo cáo chi tiết hơn với Quốc hội về dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ đối với các ngành, lĩnh vực và cơ quan, bảo đảm sự cân đối hợp lý và làm rõ cơ chế phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành để Quốc hội có thêm cơ sở quyết định. 

Ngoài chương trình của kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành của tỉnh đã có những cuộc tiếp xúc, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành... để báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đề đạt những kiến nghị, đề xuất để Trung ương giúp tỉnh tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trước mắt để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ nhất, Quốc khóa XIV, từ ngày 1 đến 9/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri tại các huyện, thành phố để thông báo đến toàn thể cử tri trên địa bàn tỉnh về kết quả của kỳ họp và về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV./. 

Thanh Loan
(Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)

Tin cùng chuyên mục