Tiếng việt | English

Hội LHPN tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

- Ngày 26-7, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị BCH lần thứ 7, đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội… Nổi bật là tuyên truyền chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả được duy trì như mô hình “Đường hoa phụ nữ”, “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, nhóm “Phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng và phát triển kinh tế”, “Nhóm cha mẹ trong chăm sóc phát triển trẻ thơ từ 0 đến 8 tuổi”. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được đẩy mạnh; kết nạp mới 1.210 hội viên, giới thiệu 56 hội viên quần chúng ưu tú cho Đảng.

6 tháng cuối năm, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, của Hội cấp trên; thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và Ngày phụ nữ khởi nghiệp...

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục