Tiếng việt | English

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015

TQĐT - Sáng 17-8, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015; triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố.


Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Trong giai đoạn 2011-2015, các bộ, ngành và địa phương đã ban hành trên 11.700 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. UBND tỉnh đã triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Thể chế nền hành chính được cải cách và dần hoàn thiện cơ bản phù hợp với yêu cầu chủ trương quan trọng của Đảng và cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Tính đến hết quý I/2016, các bộ, ngành trung ương đã đơn giản hóa 4.524/4.723 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 95,8%. Hàng năm, việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã giúp giải phóng nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương đã phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý, từng bước phấn đấu theo hướng “Chính phủ điện tử”, “Chính quyền điện tử”…

Mục tiêu của Chính phủ trong giai đoạn 2016-2020, là tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn II (2016-2020).

Đối với tỉnh Tuyên Quang, trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu trong giai đoạn 2016-2020, Tuyên Quang phấn đấu hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp; củng cố các cơ quan hành chính theo hướng gọn nhẹ, hợp lý, đẩy mạnh việc phân cấp quản lý; cơ cấu hợp lý cán bộ; công khai minh bạch các thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện hạch toán thu, chi.

Hội nghị đã thông qua báo cáo chỉ số, bảng xếp hạng cải cách hành chính của các bộ, ngành và các địa phương. Đối với bảng xếp hạng cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố (PAR INDEX), tỉnh Tuyên Quang đứng ở vị trí thứ 49 với điểm số PAR INDEX là 83,24% (tăng 4 bậc và 6,79 điểm so với năm 2014).

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong giai đoạn tới, các cấp, ngành cần phải đổi mới trong công tác cải cách hành chính. Tập trung tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành gắn với đẩy mạnh tham mưu, tổng hợp, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; thực hiện nghiêm túc Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, lấy ý kiến của người dân, tổ chức về kết quả cải cách hành chính. Cần hoàn thiện thể chế, sửa đổi cho phù hợp với nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng và ban hành các văn bản đúng theo Hiến pháp, pháp luật và có tính khả thi. Tập trung rà soát, sửa đổi, loại bỏ những thủ tục không cần thiết để tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp…

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục