Tiếng việt | English

Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII

Trực tiếp- Sáng nay, 5-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII chính thức khai mạc. Trước đó, đại biểu đã dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh.

11h25: Kết thúc chương trình làm việc buổi sáng.

Buổi chiều, kỳ họp nghe các báo cáo giám sát và thông qua dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp; thực hiện công tác tổ chức, cán bộ.

11h10: Kỳ họp nghe báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8.

Theo đó, trước và sau kỳ họp thứ 8, UBND tỉnh tiếp nhận 200 ý kiến, kiến nghị thuộc các lĩnh vực: sản xuất nông, lâm nghiệp, tài nguyên, môi trường, giao thông, xây dựng, thủy lợi, điện; văn hóa – xã hội; chế độ chính sách.

Tại các cuộc tiếp xúc, đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, thành phố trực tiếp tiếp thu, giải đáp tại chỗ những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Nhiều yêu cầu cấp thiết của nhân dân được giải quyết kịp thời. Tính đến hết tháng 11 -  2019 đã có 200/200 ý kiến, kiến nghị của cử tri được xem xét, trả lời.

10h50: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo kỳ họp.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Ảnh: Thành Công.

Đồng chí khẳng định, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chăm lo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhìn tổng thể sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tỉnh đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo lộ trình.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra tại các báo cáo trình tại kỳ họp. Đồng chí đề nghị đại biểu HĐND tỉnh phát huy trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, thảo luận kỹ lưỡng, dân chủ, làm rõ nguyên nhân, quyết định những vấn đề đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí đề nghị HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát huy hơn nữa vai trò trong các hoạt động giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri. Tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho nhân dân về các chủ trương của Đảng, các chương trình, cơ chế, chính sách, nhất là những vấn đề liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, các dự án đầu tư, bảo vệ môi trường...

Ngay sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành, UBND tỉnh phải sớm thể chế hóa để kịp thời tổ chức thực hiện, chú ý công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để thực hiện đồng bộ, hiệu quả. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần chủ động có chương trình, kế hoạch tham gia thực hiện các chủ trương của cấp ủy, Nghị quyết của HĐND và các chương trình kinh tế - xã hội, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân hưởng ứng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc.

10h35: Đại biểu nghe thông báo về hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Năm 2019, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, xây dựng 3.376 mô hình tự quản về các lĩnh vực; tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã về đích năm 2018, 2019. Công tác vận động ủng hộ, hỗ trợ giảm nghèo, vận động trẻ đi nhà trẻ được chú trọng.
Năm 2020, MTTQ tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền; chú trọng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai nhiệm vụ MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

9h20: Các ban của HĐND tỉnh báo cáo công tác thẩm tra: Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, điều hành ngân sách năm 2020; Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá - xã hội, chính sách tôn giáo năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa - xã hội, chính sách tôn giáo năm 2020; Báo cáo của Ban Dân tộc về tình hình công tác dân tộc và kết quả thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; Báo cáo của Ban Pháp chế về tình hình thi hành pháp luật, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

9h00: Kỳ họp nghe Báo cáo của Chánh án TAND tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, TAND hai cấp đã chú trọng và nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, xét xử công khai, dân chủ, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp xét xử oan, không bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ các bản án bị sửa, hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán thấp hơn so với năm 2018. TAND tỉnh chú trọng và làm tốt công tác hòa giải, đối thoại, giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, đảm bảo quyền lợi cho tập thể nhà nước, công dân.

Năm 2020, TAND tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ, trong đó: tập trung thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, tư pháp trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; tích cực tham gia, đóng góp vào các văn bản, quy pháp pháp luật; tăng cường kiểm tra bản án, quyết định, hồ sơ các vụ án đã có hiệu lực pháp luật…

Năm 2019, công tác tổ chức thi hành án, phân loại án đảm bảo chính xác, những vụ việc có điều kiện cơ bản được quan tâm giải quyết. Tỷ lệ thi hành xong về việc vượt 13%, về tiền vượt 10%. Trên địa bàn tỉnh không có vụ việc thi hành án dân sự bức xúc, không có vụ việc thi hành án dân sự làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngành Thi hành án dân sự đề ra 9 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, trong đó: tăng cường đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án, đôn đốc, xác minh, phân loại việc thi hành án và thực hiện quy trình tổ chức thi hành án đúng quy định; thực hiện tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ, cải cách hành chính, tư pháp, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

8h47: Kỳ họp nghe Báo cáo của Viện KSND tỉnh về công tác của ngành năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự được tiến hành chặt chẽ ngay từ khi thụ lý. Viện KSND hai cấp chú trọng nâng cao trách nhiệm trong việc phê chuẩn các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, đảm bảo bắt, tạm giữ, tạm giam có căn cứ. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, kiểm sát thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng.

Năm 2020, ngành đề ra 6 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: tập trung thực hiện chủ trương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức; tăng cường thanh tra đột xuất về nghiệp vụ, công vụ...

8h35: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, tình hình thực hiện kinh phí Trung ương ủy quyền, kinh phí bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và sử dụng các quỹ tỉnh quản lý 10 tháng năm 2019; một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020.

Theo đó, 10 tháng năm 2019, tổng các khoản thu ngân sách đạt 81,4% so với dự toán, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 7 khoản thu đạt tiến độ, 4 khoản thu đạt thấp so với dự toán. Tổng chi ngân sách 6.029 tỷ đồng.

Giải pháp cho tháng cuối năm, các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp thu, chi ngân sách theo đúng quy định của Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư, bổ sung cho các công trình trọng điểm.

8h15: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực báo cáo kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Báo cáo nêu rõ, UBND tỉnh đã chấp hành nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy hiệu quả hoạt động tập thể và trách nhiệm của từng thành viên UBND tỉnh; ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, sự điều hành tập trung, linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh, dự tính 21/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 8,01 so với kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.660 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 8.407,5 tỷ đồng; trồng rừng 11.780 ha; có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 2.106 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền phong phú. Lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.


Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Việt Hòa.

Tuy nhiên, một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp, diện tích mía nguyên liệu không đạt kế hoạch, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên diện rộng gây ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ đầu tư một số công trình, dự án còn chậm. Cải cách thủ tục hành chính có mặt chưa đáp ứng yếu cầu. Hiệu quả chất lượng giáo dục của một số trường học chưa cao. Công tác quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở còn hạn chế. Chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân chưa có nhiều chuyển biến. Công tác giảm nghèo một số nơi chưa bền vững, đời sống của một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Tình hình an ninh, trật tự tại một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Năm 2020, UBND tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 21 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó: tập trung thúc đẩy tăng tưởng kinh tế, phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế, phát triển du lịch và các ngành dịch vụ; phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa theo hướng hiệu quả; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; chú trọng chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học - công nghệ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật, quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần cho nhân dân; đảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.


Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thanh Phong, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, UBKT Trung ương Đảng.

Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; đại diện các ban đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan Trung ương tại địa phương; thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND các huyện, thành phố.


Các đại biểu dự kỳ họp.  Ảnh: Thành Công.

8h00: Đại biểu làm lễ chào cờ.

8h10: Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Công.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, theo chương trình đã được thông qua, trong hơn 3 ngày làm việc, kỳ họp phải giải quyết một khối lượng công việc lớn. Để chuẩn bị kỳ họp, Thường trực và các ban của HĐND tỉnh đã tích cực phối hợp với UBND tỉnh cùng cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các nội dung tài liệu gửi tới đại biểu HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, tranh luận, chất vấn. Các cơ quan hữu quan sẵn sàng giải trình và làm rõ về các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đề nghị cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm, đóng góp ý kiến để kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh thành công tốt đẹp.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Ảnh: Thành Công.

Việt Hòa - Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục