Tiếng việt | English

Ký kết Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền

TQĐT - Thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW và Hướng dẫn số 21/HD-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam, ngày 20-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Báo Tuyên Quang và Đài PT-TH tỉnh đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2016-2020.
Video không hợp lệ

Dự buổi lễ có các đồng chí: Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Báo Tuyên Quang, Đài PT-TH tỉnh.


Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài PT-TH tỉnh ký Chương trình
phối hợp thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2016-2020.

Chương trình nhằm tăng cường phối hợp công tác giữa 3 cơ quan, kịp thời thông tin, tuyên truyền đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thống nhất hành động của MTTQ đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ với nhân dân.

Theo đó, Báo Tuyên Quang, Đài PT-TH tỉnh tăng cường tin, bài, phóng sự về chủ đề đại đoàn kết toàn dân tộc, hoạt động của lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì phát động. Các nội dung trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, các chương trình phối hợp phát triển kinh tế - xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các sở, ban, ngành thành viên…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, trong thời gian qua, Báo Tuyên Quang, Đài PT-TH tỉnh đã sát cánh, phối hợp tuyên truyền có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát động, đặc biệt là tuyên truyền thành công, đậm nét về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền; có sự linh hoạt trong triển khai thực hiện, đề xuất được các chương trình có ý nghĩa, phong phú và hiệu quả để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chung của tỉnh.

Tin, ảnh: Việt Hòa

Tin cùng chuyên mục