Năm 2016, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM

TQĐT - Ngày 18-1, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh đã họp tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2015. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2015, tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn đạt trên 1.227 tỷ đồng. Nguồn vốn đã được đầu tư xây dựng 773 km đường giao thông nông thôn; tu sửa 21 công trình thủy lợi; xây dựng 13 công trình hạ tầng lưới điện; 22 công trình trường học và một số hạng mục phụ trợ của trường học; xây mới, nâng cấp 169 công trình nhà văn hóa xã, thôn, bản... Cùng với việc xây dựng hạ tầng các chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân cũng không ngừng được quan tâm, góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Với kết quả đó, đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 10 xã đạt chuẩn xây dựng NTM, chiếm 7,75%... các thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận tìm giải pháp trong việc phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để đẩu tư hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang nêu rõ mục tiêu năm 2016, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM. Toàn tỉnh tiếp tục tranh thủ tối đa nguồn lực từ các chương trình, dự án đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu; đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa cho nhân dân. Bảo đảm đến hết năm 2016, có 16 xã đạt chuẩn NTM, trong đó duy trì, giữ vững đạt chuẩn 10 xã. Tại hội nghị các thành viên Ban chỉ đạo đã thống nhất bỏ phiếu, đồng ý 100%, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với 3 xã gồm: Tràng Đà (TP Tuyên Quang); Hoàng Khai (Yên Sơn); Yên Nguyên (Chiêm Hóa).

Tin ảnh: P.V

Tin cùng chuyên mục