Tiếng việt | English

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

- Chiều 12-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị.

Dự Đại hội có đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bí thư Thành ủy Tuyên Quang.


Đoàn Chủ tịch điều hành phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố
Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội. Đại hội đã thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội có chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng thành phố Tuyên Quang phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại I”, với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển’’. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIX; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XX; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Vào lúc 7 giờ 30 ngày mai 13-8, Đại hội chính thức khai mạc. Diễn biến của Đại hội sẽ cập nhật liên tục trên Báo Tuyên Quang online.

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục