Sơ kết 1 năm triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

- Sáng 8-4, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06. Hội nghị được thực hiện trực tuyến tới các điểm cầu các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với trên 1.800 người tham dự.

Qua một năm triển khai thực hiện đề án, đến nay về cơ bản đã đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu có tính chất nền tảng theo đúng chỉ đạo, tiến độ của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương. Theo đó đã nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến, giúp người dân dần được tiếp cận với môi trường công nghệ số, tiết kiệm chi phí, công sức, phòng ngừa nhũng nhiễu, tiêu cực...

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Đề án 06.​

Tuy nhiên, tại một số thời điểm, cấp ủy, người đứng đầu một số đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 trong chuyển đổi số nên quyết tâm chính trị chưa cao, dẫn đến quá trình tham mưu, triển khai thực hiện còn chậm, lúng túng, chưa thật sự mang lại hiệu quả. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh thực tế chưa đưa vào hoạt động chính thức. Một số phần mềm, cổng DVC của ngành dọc không có chức năng ký số, đính kèm file khi tiếp nhận các hồ sơ TTHC, dẫn đến không thực hiện được việc số hóa dữ liệu đầu vào khi tiếp nhận TTHC trực tiếp. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh chưa kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng DVC, phần mềm, cơ sở dữ liệu của một số bộ, ngành. Tỷ lệ kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử đăng nhập vào cổng DVC công thực hiện TTHC còn hạn chế…

Hội nghị đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đề án với một số nội dung được nêu ra: Chất lượng đường truyền do các doanh nghiệp viễn thông cung cấp và khả năng khai thác các ứng dụng ở cấp xã; việc số hóa thông tin hộ tịch; việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành; việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng chưa tốt do hạn chế về công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân chưa cao, còn hình thức trong thực hiện; cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số còn thiếu, chưa đồng bộ...

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực được phụ trách.

Đại biểu cũng đưa ra các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 06 đến tận thôn, bản, tổ dân phố, kết hợp hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho địa phương. Đi đôi với đó là phê bình, nhắc nhở, đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị thực hiện tốt, có nhiều sáng kiến trong triển khai thực hiện...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong thời gian qua mới chỉ đạt được những kết quả bước đầu. Các sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc khắc phục các hạn chế, yếu kém được chỉ ra tại hội nghị. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tiếp tục quán triệt tầm quan trọng của đề án, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Từ đó phải nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, triển khai sâu rộng đến các cấp, các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 06, tạo điều kiện quan trọng cho công cuộc chuyển đổi số.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan chủ trì, phối hợp rà soát giải quyết các vướng mắc theo lĩnh vực phụ trách. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông cần nêu cao vai trò tham mưu cho UBND tỉnh, phối hợp với Công an tỉnh rà soát hoàn thành các công việc còn chậm, hoàn thành Trung tâm điều hành thông minh. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm huy động sự tham gia tích cực của các thành viên Tổ công tác, cấp xã, thôn bản thực hiện đề án. Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh theo hướng trực quan để đại đa số người dân hiểu được và thực hiện.

Đồng chí lưu ý, các ngành, địa phương thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, có kiểm tra giám sát và có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các tập thể.

Hội nghị đã tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 14 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham mưu, triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. 

 

Tin, ảnh: Việt Hòa

Tin cùng chuyên mục