Tiếng việt | English

Sơn Dương bứt phá phát triển

- Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tinh thần đoàn kết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Sơn Dương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã hoàn thành, một số chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân toàn huyện giai đoạn 2015 - 2020 đạt 11,49%/năm.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Nhận thức sâu sắc quan điểm “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đảng bộ đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến căn bản về nhận thức của cấp ủy các cấp trên địa bàn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 


Một góc thị trấn Sơn Dương.

Một trong những thành công của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua là sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huyện đã thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng và Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo quản lý. Trong nhiệm kỳ, huyện đã chỉ định, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 969 lượt cán bộ, tinh giản 173 người. Công tác đổi mới, sắp xếp hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả hiệu lực, giảm được 7 cơ quan, đơn vị đầu mối; sáp nhập 4 xã, 47 thôn, toàn huyện giảm đầu mối 2 xã và 24 thôn; giảm 3 trường học và 121 điểm trường... Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng là nền tảng để huyện Sơn Dương lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Kinh tế phát triển đa dạng

Kết quả nổi bật nhất trong phát triển kinh tế của huyện là thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Trong nhiệm kỳ, huyện Sơn Dương đã thành lập Cụm Công nghiệp Phúc Ứng với diện tích 75 ha, hiện tỷ lệ lấp đầy đạt 70%. Từ năm 2016 - 2020 đã thu hút được 12 dự án công nghiệp với số vốn đăng ký 1.058 tỷ đồng vào Khu công nghiệp Sơn Nam, Cụm công nghiệp Phúc Ứng, thị trấn Sơn Dương. Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 (theo giá so sánh 2010) đạt 6.318 tỷ đồng, đạt 100% mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng chuyên canh, sản xuất hàng hóa, từng bước hình thành vùng cây trồng có giá trị kinh tế cao. Cùng với cây trồng chủ lực là chè, mía, lúa huyện đã hình thành được vùng chuyên canh cây trồng mới như lạc Lâm Xuyên 20 ha; chanh Nhật tại xã Tân Thanh, Bình Yên 42 ha; cà gai leo 25 ha; sắn dây 30 ha tại thị trấn Sơn Dương… 16 sản phẩm nông nghiệp của huyện đạt tiêu chuẩn nông nghiệp sạch và thực phẩm an toàn VietGAP, nông nghiệp hữu cơ như: Gạo đặc sản Tân Trào; chè Ngân Sơn, chè Vĩnh Tân, bột sắn dây, tinh bột nghệ Tiến Phát; rau thủy canh. Chăn nuôi từng bước được thực hiện theo mô hình an toàn dịch bệnh gắn với vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc. Kinh tế lâm nghiệp được huyện chú trọng. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện trồng mới 2.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 52%, trên 4.374 ha rừng được cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn FSC.


Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo huyện
Sơn Dương thăm mô hình trồng dưa công nghệ cao tại xã Kháng Nhật. Ảnh: Thanh Phúc

Cùng với phát triển công nghiệp, nông, lâm nghiệp, các ngành dịch vụ, thương mại cũng từng bước được đẩy mạnh phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt 4.200 tỷ đồng, vượt trên 88% mục tiêu Nghị quyết. Từ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ… đã góp phần đem lại nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến đến hết năm 2020 đạt 180 tỷ đồng, vượt 0,8% nghị quyết. 

Quan tâm hoàn thiện hạ tầng cơ sở

Cấp ủy, chính quyền huyện chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống đường giao thông, cải tạo nâng cấp các tuyến đường tỉnh, huyện, đường đô thị, đường xã với số tiền đầu tư trên 89,5 tỷ đồng nâng cấp trên 45 km đường. Đến nay, toàn huyện đã có trên 85 km/105 km đường tỉnh nhựa hóa, đạt gần 81%; 116/212 đường huyện nhựa hóa, bê tông hóa, đạt trên 54% và gần 1.167 km đường bê tông nông thôn, đạt 60% đường thôn bản cứng hóa.

Cơ sở hạ tầng làm việc tại các xã được đầu tư xây mới 26/33 trụ sở làm việc các xã, thị trấn; 15 trạm y tế được xây dựng mới; 96 trường học được xây dựng mới, kiên cố; phối hợp ngành điện nâng cấp, cải tạo hệ thống điện nông thôn với 100% hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Huyện đã kiên cố được 258,6 km kênh mương, bê tông hóa được 109 km bê tông nội đồng, đường vào vùng sản xuất hàng hóa; xây dựng 136 nhà văn hóa thôn. Đến hết năm 2020, huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 8 xã so với đầu nhiệm kỳ, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra; số tiêu chí bình quân đạt trên 15 tiêu chí, tăng 6 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ.

Với những thành tựu đạt được là động lực, nền tảng quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương vững tin bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế mới, phấn đấu xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững.         

 Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục