Sơn Dương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

- Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng năm 2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ huyện Sơn Dương chú trọng là tăng cường KTGS công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được Huyện ủy Sơn Dương chú trọng, nhất là từ năm 2019, nhằm phục vụ cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Riêng năm 2019, từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 200 tổ chức đảng, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 8 tổ chức đảng. Đảng ủy cơ sở kiểm tra 152 tổ chức đảng. Các cơ quan tham mưu huyện kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ đối với 40 tổ chức đảng.

Đồng thời thực hiện giám sát 149 tổ chức đảng, 49 đảng viên. Thông qua công tác KTGS, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 40 đảng viên vi phạm, hình thức khiển trách 32 đảng viên, cảnh cáo 6 đảng viên, cách chức 2 đảng viên do vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, vi phạm quản lý đất đai... Căn cứ vào quy trình công tác cán bộ, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã đưa ra khỏi quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ mới đối với đảng viên vi phạm.


Cán bộ cơ quan UBKT - Thanh tra huyện Sơn Dương họp triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Lê Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT - Thủ trưởng cơ quan UBKT- Thanh tra huyện Sơn Dương cho biết: Trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của huyện thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW của Ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng. Theo đó, UBKT huyện đã xây dựng kế hoạch số 37 thực hiện Hướng dẫn 07 tập trung vào các nội dung kiểm tra giám sát siết chặt vào công tác nhân sự và tư cách đại biểu phục vụ đại hội các cấp.

Từ nay cho đến khi tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện tiếp tục tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc. Tập trung kiểm tra đối với tổ chức đảng có dấu hiệu mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm, vi phạm quy chế tập trung dân chủ, hoặc còn đơn, thư tồn đọng ảnh hưởng đến quyền lợi đảng viên và nhân dân. Đối với đảng viên, sẽ tập trung vào những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kê khai tài sản thiếu minh bạch, cơ hội bè phái...

Qua đó, nắm chắc tình hình đảng viên, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới để tạo cơ sở cho công tác kiểm tra phục vụ đại hội đảng các cấp. UBKT Huyện ủy phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kịp thời kết luận rõ đúng, sai, khuyết điểm hoặc vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm trước đại hội.  

Cùng với đẩy mạnh công tác KTGS, UBKT các cấp sẽ tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội đảm bảo đúng theo quy trình, đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, UBKT các cấp chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và UBKT các Đảng ủy trực thuộc chuẩn bị tốt công tác nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ mới, nhằm không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, uy tín, năng lực giảm sút, để cơ quan, đơn vị mình quản lý xảy ra mất đoàn kết nội bộ, phẩm chất đạo đức, lối sống, bản thân và gia đình thiếu gương mẫu, ngại va chạm, ngại đấu tranh...

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục