Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

- Ngày 18-11, các ban HĐND tỉnh đã tổ chức họp với các sở, ngành liên quan thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII. Dự họp có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020. 


Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Để thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020, các ban HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các đề án của tỉnh, ban hành cơ chế chính sách trong phát triển kinh tế; đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị. Các cấp chính quyền, các ngành chuyên môn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; quản lý chặt chẽ địa bàn, thực hiện tốt công tác kiểm tra ngăn chặn xử lý nghiêm các sai phạm về đất đai, khoáng sản; tăng cường công tác thu thuế, chống thất thu thuế đối với các lĩnh vực ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh cá thể trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, vận tải; điều hành chi ngân sách địa phương đảm bảo đúng tiến độ dự toán được duyệt và quản lý ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, đề ra các giải pháp cụ thểvề bảo vệ môi trường, nhất là việc hạn chế các loại rác thải, chất thải rắn ra môi trường và việc thu gom, xử lý rác thải.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đánh giá cao các ý kiến thảo luận của đại biểu. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các sở, ngành cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các nội dung  đại biểu nêu. Từ đó, tiếp tục có trao đổi cụ thể với các ban HĐND để đưa ra những giải pháp tốt nhất trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020 trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND khóa XVIII tỉnh sắp tới.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục