Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà: Phong trào thi đua của Tuyên Quang có nhiều đổi mới, hiệu quả

TQĐT - Ngày 12-10, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có buổi làm việc tại tỉnh ta. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn phát biểu tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh được triển khai có hiệu quả. Công tác thi đua, khen thưởng được tỉnh quan tâm thường xuyên, kịp thời và đúng quy định, bao quát được các lĩnh vực của đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế. Việc phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, tổng kết và khen thưởng kịp thời đã có tác dụng nêu gương tốt, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua yêu nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn về các tiêu chí, nội dung, phương thức triển khai các phong trào và công tác thi đua, khen thưởng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà ghi nhận sự cố gắng của tỉnh trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác thi đua khen thưởng. Đồng chí khẳng định, các phong trào thi đua của Tuyên Quang có nhiều đổi mới, hiệu quả, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng được tỉnh chỉ đạo kịp thời, có các danh hiệu riêng phù hợp với địa phương như Giải thưởng Tân Trào.

Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm các nội dung là xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, thực hiện văn hóa công chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thi đua yêu nước; phát hiện, xây dựng và nuôi dưỡng các điển hình thi đua yêu nước; chú trọng khen thưởng các tầng lớp nhân dân, người trực tiếp lao động. Tỉnh tiếp tục nghiên cứu, xem xét và cho ý kiến về thẩm quyền khen thưởng ở các cấp, trong đó cân nhắc việc khen thưởng của cấp cơ sở; việc duy trì các danh hiệu khen thưởng tập thể ở cấp xã để tránh chồng chéo; rà soát về tỷ lệ gia đình văn hóa; đầu tư cơ sở vật chất văn hóa ở cơ sở. 

Tin, ảnh: Việt Hòa

Tin cùng chuyên mục