Tiếp tục đổi mới toàn diện, có chiều sâu trong giáo dục và đào tạo

Video không hợp lệ
- Chiều 24-7, tại Tuyên Quang, Cụm thi đua số 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thứ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh; Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo, đại diện 7 Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh trong Cụm thi đua số 5; đại biểu một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu trao đổi tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương chào mừng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cùng các đại biểu về dự hội nghị diễn ra tại Tuyên Quang hôm nay, đồng thời giới thiệu những thông tin nổi bật về kinh tế, xã hội, du lịch của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, trong những năm qua tỉnh Tuyên Quang luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với giáo dục và đào tạo. Tỉnh đã ban hành và thực hiện hiệu quả nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch, chương trình, chính sách phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Trong thời gian qua, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của tỉnh có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT 3 năm gần đây đều đạt trên 98%; điểm bình quân Kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh từng bước được cải thiện vững chắc, năm 2023, Tuyên Quang xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 3/14 tỉnh miền núi phía Bắc...

Những kết quả của ngành giáo dục cùng với những lĩnh vực khác đã góp phần giúp tỉnh Tuyên Quang thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương và các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương cũng đánh giá cao sáng kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc phân chia theo các cụm thi đua để tạo động lực phấn đấu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tỉnh trong khu vực, từng bước phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các tỉnh và của cả nước.

Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên

Cụm thi đua số 5 gồm 7 tỉnh: Tuyên Quang, Hòa Bình, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái. Trong năm học 2022-2023, các Sở Giáo dục và Đào tạo trong cụm đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND các tỉnh cùng với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo được triển khai hiệu quả. Từ đó đạt được nhiều thành tích quan trọng, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn ngày càng được nâng lên.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh và các đại biểu dự hội nghị.

Công tác sắp xếp mạng lưới trường, lớp học ngày càng phù hợp; công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng được quan tâm, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo trở lên tại các tỉnh đạt từ trên 85% đến trên 93%; điểm trung bình tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nhiều tỉnh được cải thiện, tăng so với năm học trước, một số tỉnh có số học sinh đoạt giải quốc gia, có học sinh tham gia thi và đạt giải quốc tế.

Tiêu biểu như: Bắc Giang có học sinh đoạt Huy chương Bạc quốc tế,  Huy chương Bạc Châu Âu và Huy chương Đồng Châu Á; học sinh tỉnh Phú Thọ đoạt 1 Huy chương Bạc Olympic Tin học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 1 Huy chương Bạc Olympic Vật lý Châu Âu; Tuyên Quang có học sinh tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế…

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh kết luận hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024

Các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 được Cụm thi đua số 5 triển khai như: Triển khai nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29- NQ/TW, Kết luận số 49-KL/TW, Kết luận số 51-KL/TW, Nghị quyết số 35-NQ-CP về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; quy hoạch mạng lưới trường, lớp giáo dục trung học theo hướng hợp lý và hiệu quả; tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vai trò kiến tạo để phát triển giáo dục.

Đồng thời triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đẩy mạnh nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh…

Các đại biểu đã thảo luận, tập trung vào các nội dung như: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn, học sinh đạt giải các cấp; tháo gỡ khó khăn thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, huy động nguồn lực cho giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đồng đều giữa các vùng miền…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đề nghị, ngành giáo dục các tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ đổi mới toàn diện đối với giáo dục và đào tạo theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu.

Đồng thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm học 2023-2024. Trong đó không chỉ quan tâm đến trang bị kiến thức cho học sinh mà cần chú trọng giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp cho học sinh; xây dựng các mô hình giáo dục tiêu biểu, trường học hạnh phúc, trường học thân thiện; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp giáo dục học sinh phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ. 

Cùng với đó đẩy mạnh phong trào “học tập suốt đời” trong các cơ sở giáo dục và toàn xã hội… Từ đó góp phần nâng cao dân trí và nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo tại các tỉnh trong khu vực.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục