Tiếng việt | English

Tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú

TQĐT - Ủy ban MTTQ tỉnh vừa triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. Tại Điều 2, Nghị quyết số 1134 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quy định về tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú như sau:

Việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên tại thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố (sau đây gọi chung là thôn, tổ dân phố) không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn.  

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị. Thành phần dự hội nghị do Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để mời cử tri đến dự. Số lượng cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nơi có dưới một trăm cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể, nhưng phải bảo đảm trên 50% số cử tri tham dự. Nơi có từ một trăm cử tri trở lên thì phải bảo đảm ít nhất là năm mươi lăm cử tri tham dự.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cùng cấp, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố đã giới thiệu người ứng cử được mời tham dự hội nghị.

Tại Điều 4 đã quy định về thủ tục tổ chức hội nghị cử tri: Người chủ trì hội nghị tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự hội nghị; Thư ký hội nghị đọc tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử; Cử tri phát biểu ý kiến đối với từng người ứng cử; Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử phát biểu ý kiến; Hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín, hội nghị cử Tổ kiểm phiếu từ ba đến năm người; Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết; Hội nghị thông qua biên bản hội nghị cử tri.        

T.A

Tin cùng chuyên mục