Tiếng việt | English

Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

- Chiều 18-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tọa đàm trực tuyến “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tọa đàm tại đầu cầu Tuyên Quang có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy Ban MTTQ tỉnh, cán bộ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh.

 Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tuyên Quang.

Đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, thuận lợi trong công tác tuyên truyền miệng của các ngành, các địa phương. Các tham luận tập trung làm rõ thực trạng, nguyên nhân và đề ra các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong thời gian tới. Đại biểu đặc biệt quan tâm các nhóm đối tượng ưu tiên trong công tác tuyên truyền miệng.

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cấp, ngành, các tỉnh, thành phố xây dựng được đội ngũ báo cáo viên chuyên nghiệp phù hợp với từng loại đối tượng, đảm bảo tiểu chuẩn, yêu cầu theo tinh thần Thông báo Kết luận số 225-TB/TW, ngày 3/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình tuyên truyền trước yêu cầu mới”; tăng cường cung cấp thông tin, định hướng với tần suất nhiều hơn, đáp ứng tính nhanh nhạy, hiệu quả cho đội ngũ báo cáo viên, nhất là báo cáo viên cấp huyện và tuyên truyền viên cơ sở. Cùng với đó chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ để công tác tuyên truyền miệng thực sự phát huy hiệu quả, thực sự đi trước, mở đường đưa các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục