Tiếng việt | English

Vai trò của đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, cùng với nhân dân các dân tộc, đội ngũ trí thức của tỉnh đã có đóng góp quan trọng và ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh.

Trường đại học Tân Trào tổ chức lễ vinh danh tiến sỹ 
lần thứ iv năm 2018.   Ảnh: Huy Hoàng

Theo số liệu thống kê, đội ngũ trí thức của tỉnh (chỉ tính những người có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, đang làm việc tại các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh) hiện có trên 13,8 vạn người, trong đó trên 1.100 người có trình độ thạc sỹ và tương đương (bằng 7,9%), gần 50 người có trình độ tiến sỹ, (bằng 0,25%). Ngoài số đang làm việc tại tỉnh, còn có hàng ngàn người có trình độ đại học trở lên đang làm việc ở các tỉnh bạn, trong đó có người là Phó Giáo sư, tiến sỹ đang làm việc tại các trường đại học, trung tâm khoa học lớn của quốc gia. 

Đóng góp và ảnh hưởng của đội ngũ trí thức đối với quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh là rất quan trọng và to lớn trên các lĩnh vực.

Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, đội ngũ trí thức đã chọn lọc, đưa các giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, chất lượng tốt, đưa kỹ thuật canh tác tiên tiến vào sản xuất. Kết quả đã làm thay đổi căn bản nền nông nghiệp của tỉnh từ sản xuất tự cấp, tự túc, quảng canh, manh mún, năng suất, hiệu quả thấp sang sản xuất hàng hóa với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn. Những tiến bộ về tổ chức và sản xuất nông, lâm nghiệp đã làm thay đổi căn bản “về chất” sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, đổi mới bộ mặt nông thôn và là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh chuyển dịch sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn nói riêng, nền kinh tế của tỉnh nói chung sang hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đội ngũ trí thức hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp đã góp phần đề xuất, lập các phương án chuyển đổi mô hình quản lý, dự án đầu tư phát triển công nghiệp... Đến nay, sản xuất công nghiệp của tỉnh đã chuyển hẳn sang mô hình sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, có sự định hướng, quản lý của nhà nước với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số khu, cụm, điểm sản xuất công nghiệp tập trung; một số cơ sở có quy mô lớn như Nhà máy giấy và bột giấy An Hòa công suất 13 vạn tấn/năm, Nhà máy Xi măng Tân Quang công suất 910.000 tấn/năm, Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang công suất 342MW, Nhà máy chế biến gỗ Woodsland - một trong những cơ sở chế biến gỗ lớn nhất khu vực miền núi phía Bắc và hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ khác đã xây dựng, đi vào hoạt động.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá nhanh: Nếu như giai đoạn 1996 - 2000 tăng bình quân 12,95%/năm, giai đoạn 2001 - 2005  tăng bình quân 16%/năm thì từ 2006 đến 2010 tăng bình quân 21,5%/năm và từ 2011 - 2015 tăng bình quân 25%/năm; các năm từ 2016 đến nay tăng bình quân trên 10%. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp không những góp phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế của tỉnh sang hướng công nghiệp - dịch vụ - nông lâm nghiệp mà còn tạo ra nhiều việc làm tại chỗ, thu hút được nhiều lao động dư thừa từ khu vực nông nghiệp, nông thôn.  

Đội ngũ trí thức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội đã góp phần quan trọng nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thông tin, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Đội ngũ trí thức hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo đã góp phần có tính quyết định vào sự phát triển nền giáo dục tỉnh nhà. Tính đến nay, đội ngũ giáo viên có khoảng 10.900 người, chiếm khoảng 2,2% số lao động đang làm việc trong các khu vực của tỉnh. Tỉnh đã có đầy đủ các bậc học từ mầm non đến đại học với gần 450 cơ sở giáo dục - đào tạo cơ bản được kiên cố hóa, đáp ứng được nhu cầu học tập văn hóa và một phần nhu cầu đào tạo nghề, đào tạo bậc đại học của con em các dân tộc trong tỉnh. Tuyên Quang là tỉnh miền núi đầu tiên và là tỉnh thứ 9 trong toàn quốc hoàn thành phổ cập bậc tiểu học (năm 1995), là tỉnh thứ 20 trong toàn quốc hoàn thành phổ cập bậc trung học cơ sở. 

Đội ngũ trí thức hoạt động trong lĩnh vực y tế  ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Tính đến  cuối năm 2018, toàn tỉnh có 325 cơ sở y tế; số cán bộ y tế (chưa kể ngành dược) có 2.427 người, trong đó bác sỹ có 805 người. Nhiều tiến bộ khoa học và kỹ thuật cao, chuyên sâu đã được áp dụng thành công, tạo đột phá trong chẩn đoán, điều trị bệnh như thực hiện các ca phẫu thuật khó, phức tạp ngay tại tuyến tỉnh, góp phần giảm khó khăn và chi phí cho người bệnh so với phải chuyển về điều trị tại tuyến Trung ương.

Đội ngũ trí thức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, cùng với tiếp thu, truyền bá những giá trị văn hóa tiên tiến, đội ngũ trí thức đã đóng góp rất  lớn  vào  việc  bảo  tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống các dân tộc. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo vệ, phát huy giá trị như: Hoàn thành kiểm kê  di sản  văn  hóa  phi vật thể trên địa bàn tỉnh đối với 16/22 dân tộc; đã có 7 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Lễ hội Lồng tông, hát Then của dân tộc Tày; Lễ Cấp sắc, hát Páo dung của dân tộc Dao; Kéo co truyền thống của dân tộc Kinh; hát Soọng cô của dân tộc Sán Dìu; hát Sình ca của dân tộc Cao Lan. 

Đội ngũ trí thức hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh đã tham mưu và trực tiếp tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cơ sở quan trọng để có môi trường ổn định phát triển kinh tế - xã hội.

Đội ngũ trí thức làm công tác quản lý, lãnh đạo đã phát huy tốt tri thức được đào tạo, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, đã và đang là nòng cốt quan trọng trong hoạch định, lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. 

Những thành tựu đạt được của tỉnh trong những năm qua là công sức của toàn hệ thống chính trị, của nhân dân trong đó có đóng góp to lớn và quan trọng của đội ngũ trí thức. Cũng phải đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của trí thức đối với sự nghiệp xây dựng tỉnh, mảnh đất sinh ra và nuôi dưỡng mình trưởng thành. Vì vậy, đội ngũ trí thức phải đồng cảm với hoàn cảnh quê hương, phải nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, trách nhiệm đối với sự phát triển của quê hương, từ đó không ngừng học tập, rèn luyện, quyết vượt mọi khó khăn để vươn lên nâng cao trình độ mọi mặt; góp phần thiết thực, hiệu quả vào công cuộc xây dựng tỉnh, mới xứng đáng là trí thức của quê hương cách mạng, quê hương Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến.

Giang Văn Huỳnh
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Tin cùng chuyên mục