Xây dựng Kế hoạch và Đề án phát triển nông, lâm nghiệp

TQĐT - Ngày 15-7, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp bàn xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2020 và Đề án nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả rừng trồng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang chủ trì cuộc họp.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU xác định trong giai đoạn 2016-2020 đưa giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân trên 4%/năm. Đến năm 2020, tổng giá trị nông sản hàng hóa chủ lực chiếm 60% tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác gấp 1,6 lần so với năm 2015. Đến năm 2025, tổng giá trị nông sản hàng hóa chủ lực chiếm 70% tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Kế hoạch đề ra phải phát triển các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có chất lượng, hiệu quả cao và phát triển bền vững, từng bước xây dựng trung tâm chế biến gỗ lớn tại Tuyên Quang gắn với phát triển vùng nguyên liệu bền vững. Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, tăng cường liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị và kết hợp với phát triển du lịch sinh thái. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất, chế biến nông, lâm sản, đáp ứng các yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm. Đề án nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả rừng trồng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 đặt mục tiêu thời gian tới, phát triển lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, có giá trị và tính cạnh tranh cao, bền vững, đa dạng hóa sản
phẩm của rừng trồng sản xuất, phát huy tối đa tiềm năng, nâng cao thu nhập của cá nhân, hộ gia đình và tổ chức tham gia sản xuất lâm nghiệp. Hàng năm trên địa bàn tỉnh trồng trên 10.000 ha rừng tập trung, phấn đấu đến năm 2020 diện tích rừng trồng sản xuất đạt trên 140.000 ha, có trên 80% diện tích rừng được trồng bằng cây giống tiến bộ kỹ thuật, giống có năng suất, chất lượng cao và các giống lai được sản xuất bằng phương pháp vô tính chất lượng cao; năng suất rừng trồng đạt bình quân trên 100 m3/ha/chu kỳ 7 năm vào năm 2020.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo. Các ý kiến đã tập trung vào các giải pháp thực hiện Kế hoạch và Đề án cho phù hợp với địa phương, ngành một cách cụ thể, bám sát định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đình Quang chỉ rõ, việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 16- NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đề án nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả rừng trồng là bước tiếp theo nhằm cụ thể hóa một trong 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Vì vậy Kế hoạch và Đề án cần phải được xây dựng hết sức cụ thể, bám sát vào định hướng mà Nghị quyết đã đề ra. Đối với Kế hoạch phải tập trung phát triển đối với từng cây, con ở từng địa phương đảm bảo đúng theo quy hoạch. Đặc biệt, trong Kế hoạch cũng như Đề án cần tập trung chú trọng đến vai trò của khoa học công nghệ, đất đai, sản phẩm, thị trường. Bên cạnh đó Kế hoạch và Đề án cần phải xác định rõ nhiệm vụ cụ thể đối với các ngành có liên quan, chi tiết hóa các phần việc để thực hiện. Đồng chí đề nghị, qua cuộc họp, đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến của các ngành, các địa phương, tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch và Đề án để sớm ban hành.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục