Xét chọn các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

TQĐT - Ngày 28-11, Ban tổ chức giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” họp xét chọn các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí gửi tham dự giải thưởng của Trung ương.

Dự họp có đồng chí Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các Tiểu ban Báo chí, Văn học - Nghệ thuật, quảng bá.


Các đại biểu dự cuộc họp.

Theo Ban Tổ chức giải thưởng, từ tháng 6-2015 đến tháng 11-2017, toàn tỉnh có gần 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí tuyên truyền, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của gần 200 lượt tác giả là văn nghệ sĩ, nhà báo tham gia ở các thể loại: Phóng sự, ghi chép, mỹ thuật, thơ... Các tác phẩm tham gia đã bám sát yêu cầu, nội dung trong Quy chế về Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phản ánh những tấm gương tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác. Các Tiểu ban đã xét chọn 9 tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật và báo cáo thành tích quảng bá đề nghị Ban Tổ chức gửi tham dự giải Trung ương.

Tại cuộc họp đã chọn 2 tác phẩm báo chí gồm: “Như mạch nguồn chảy mãi” của tác giả Giang Lam, Báo Tuyên Quang; “Những câu chuyện ở Tân Trào” của các tác giả: An Thu, Lê Thắng, Khánh Huyền, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Về văn học nghệ thuật chọn 2 tác phẩm là: Cụm tác phẩm thơ của tác giả Cao Xuân Thái và tác phẩm mỹ thuật tranh sơn dầu “Đêm tháng năm” của tác giả Lê Cù Thuần, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Ban tổ chức cũng lựa chọn tập thể Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh đề nghị Trung ương khen thưởng trong công tác tuyên truyền, quảng bá.

Tin, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục