Tiếng việt | English

Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả có múi

- Theo Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, đến nay toàn tỉnh có khoảng 13.900 ha cây ăn quả, trong đó diện tích cam là 8.634 ha (6.250 ha cho sản phẩm), bưởi 3.681 ha (1.650 ha cho sản phẩm). Để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm đã có 800 ha cam, bưởi sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và 50 ha cam, bưởi sản xuất chuyển đổi hữu cơ.

Một số sản phẩm đã xây dựng được thương hiệu như “Cam sành Hàm Yên”, “Bưởi Xuân Vân”, “Bưởi đặc sản Phúc Ninh”, “Bưởi Yên Sơn”. Năm 2019, sản lượng cam ước đạt trên 92 nghìn tấn, đã thu hoạch khoảng 10 nghìn tấn cam vinh, còn khoảng trên 80 nghìn tấn chủ yếu là cam sành, cam V2. Diện tích bưởi đang cho thu hoạch, với sản lượng ước đạt trên 6 nghìn tấn, đã thu khoảng 2 nghìn tấn, còn trên 4 nghìn tấn chủ yếu là bưởi Diễn.

Điều đáng quan tâm là hiện nay hầu hết các sản phẩm cây có múi được tiêu thụ ở các chợ đầu mối, chợ trung tâm ở một số tỉnh, thành phố và một số chuỗi siêu thị… Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay sản phẩm cây ăn quả có múi của tỉnh có thời điểm giá bán thấp hơn. Nguyên nhân là do người dân chưa tập trung đầu tư, thâm canh và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong trồng, chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ nên chất lượng chưa đồng đều. Diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn còn ít; việc xúc tiến thương mại, tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi chưa được quan tâm đúng mức, chủ yếu qua thương lái tự do đến thu mua. Chưa hình thành kênh phân phối bền vững thông qua các hợp đồng dài hạn với các siêu thị, doanh nghiệp có tiềm lực, hầu hết đều phục vụ ăn tươi, chưa có công nghệ chế biến…

Với diện tích, sản lượng hiện nay và dự kiến còn tăng nữa trong thời gian tới, nếu không có giải pháp làm tốt công tác thị trường, xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất thì khâu cuối cùng là tiêu thụ sản phẩm sẽ khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng cây ăn quả. Do đó, các cấp chính quyền, hợp tác xã cần liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, siêu thị, hệ thống bán lẻ để bao tiêu sản phẩm thông qua ký hợp đồng ngay từ đầu vụ sản xuất. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu “Cam sành Hàm Yên” các thương hiệu bưởi; có giải pháp kéo dài thời gian bảo quản cam sành, hạn chế dập nát, thối hỏng trong quá trình thu hái, vận chuyển sản phẩm cam bảo đảm chất lượng. Đẩy mạnh liên kết sản xuất, thành lập, phát triển các hợp tác xã, trang trại, tổ nhóm tham gia sản xuất, kinh doanh cam, bưởi. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ và gắn với liên kết trong tiêu thụ sản phẩm; gắn tem truy xuất nguồn gốc các sản phẩm VietGAP, hữu cơ; xây dựng chỉ dẫn địa lý đối với cam, bưởi để khách hàng tin tưởng, yên tâm khi sử dụng. Có giải pháp xây dựng cơ cấu giống cây ăn quả có múi hợp lý để trồng rải vụ, đẩy mạnh tiêu thụ gắn với chế biến nhằm phát triển cây ăn quả có múi theo hướng bền vững, phát triển thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm của cây ăn quả trên địa bàn tỉnh.

Lam Nguyễn

Tin cùng chuyên mục