Chiêm Hóa cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng

TQĐT - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa Hà Đức Tập cho biết, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy đã chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền Nghị quyết tới toàn thể đảng viên và nhân dân, đồng thời xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Huyện ủy đã thành lập 2 đoàn kiểm tra, giám sát tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở để đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ sau Đại hội.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết, việc xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa của BCH, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở… Qua kiểm tra, một số tồn tại, hạn chế, sai sót của các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã được các đoàn kiểm tra đóng góp ý kiến và chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.


Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc và lãnh đạo huyện Chiêm Hóa thăm mô hình kinh tế
tại thôn Pác Chài, xã Kim Bình.

Việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động được BCH Đảng bộ huyện tập trung thực hiện gắn với các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trong đó huyện tập trung vào các lĩnh vực quan trọng là xây dựng nông thôn mới, phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến hết năm 2015 có xã Kim Bình và Yên Nguyên hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 3 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 5 - 9 tiêu chí. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng nông thôn mới ở các xã còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa thường xuyên; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Một số xã chưa chủ động, tích cực triển khai thực hiện, còn trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước...

Do đó Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 được huyện xác định tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và giữ vững thành quả các tiêu chí đã đạt được ở tất cả các xã; xây dựng hoàn thành 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới gồm các xã Vinh Quang, Hòa Phú, Phúc Thịnh, Tân Thịnh và Xuân Quang. Ngoài ra, đến cuối nhiệm kỳ, huyện phấn đấu hầu hết các hộ gia đình ở nông thôn trên địa bàn có nhà tắm, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh và hoàn thành đạt chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Trong những năm qua, sản xuất nông lâm nghiệp của huyện được duy trì phát triển, từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, tỷ trọng ngành chăn nuôi trong giá trị sản phẩm nông nghiệp năm 2015 chỉ đạt 39,3%; tốc độ phát triển chăn nuôi chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tăng đàn không ổn định. Vì vậy, Nghị quyết về phát triển chăn nuôi đã xác định rõ giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đến năm 2020 đạt trên 668 tỷ đồng, tăng trên 161 tỷ so với năm 2015. Huyện  phấn đấu trên địa bàn huyện có 30 điểm chăn nuôi tập trung, với quy mô trang trại theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và PTNT; khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng liên doanh, kết hợp gia trại, trang trại. Những nơi không có điều kiện phát triển chăn nuôi với quy mô lớn thì chăn nuôi theo hình thức chăn giữ với quy mô gia trại, hộ gia đình hợp lý.

Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và đảng bộ cơ sở đã được các cấp ủy, chính quyền ở Chiêm Hóa triển khai thực hiện một cách quyết liệt ngay từ ngày đầu nhiệm kỳ. Các xã đang khẩn trương triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các chương trình trọng tâm của nghị quyết và đề ra các biện pháp thực hiện.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục