Chiêm Hóa: Nâng tỷ lệ trưởng các đoàn thể thôn là đảng viên

- Trưởng Ban công tác Mặt trận, Bí thư chi đoàn,  Chi hội trưởng các chi hội được ví như những cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở. Vì vậy, trong năm qua, cấp ủy các cấp của huyện Chiêm Hóa luôn quan tâm lựa chọn những người có năng lực, uy tín đảm nhận các vị trí trưởng các đoàn thể để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng hoặc giới thiệu đảng viên để bầu giữ chức vụ này.

Huyện đoàn Chiêm Hóa có 39 tổ chức đoàn cơ sở với 461 chi đoàn trực thuộc, trong đó có 261 Bí thư chi đoàn là đảng viên. Đồng chí  Ma Doãn Tài, Bí thư Huyện đoàn Chiêm Hóa cho biết: để thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, Huyện đoàn Chiêm Hoá đã xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp phát triển đảng viên trong tổ chức đoàn. Huyện đoàn cũng chỉ đạo các cơ sở đoàn thành lập 31 tổ tu dưỡng rèn luyện đảng viên trong thanh niên, tạo môi trường cho các đảng viên trẻ, đối tượng cảm tình Đảng, đoàn viên ưu tú có cơ hội rèn luyện, cống hiến khẳng định mình. Thông qua hoạt động sinh hoạt của các tổ tu dưỡng đã góp phần nâng cao nhận thức của từng đảng viên, đoàn viên ưu tú về công tác phát triển đảng. Qua đó, kết quả phát triển đảng trong tổ chức đoàn trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả nhất định. Đến nay, Huyện đoàn Chiêm Hóa đã phát triển được 261 bí thư chi đoàn là đảng viên, đạt 57%. Huyện đoàn phấn đấu mục tiêu đến năm 2025, toàn huyện có trên 70% Bí thư chi đoàn là đảng viên.

Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội xã Linh Phú (Chiêm Hóa) nắm bắt tình hình đời sống nhân dân dân tộc Mông thôn Mã Lương.

Từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ xã Trung Hà kết nạp được trên 40 đảng viên, trong đó có 7 đảng viên là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, bí thư chi đoàn và trưởng các chi hội; kiện toàn 2 chi hội trưởng là đảng viên. Hiện, Đảng bộ xã có trên 380 đảng viên, trong đó có trên 90% Trưởng Ban công tác Mặt trận là đảng viên, trên 70% bí thư chi đoàn, trưởng các chi hội là đảng viên. Đồng chí Ma Thị Tươi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Hà cho biết: Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm công tác phát triển đảng viên, trong đó đặc biệt chú trọng bồi dưỡng các đối tượng là trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, quần chúng ưu tú người dân tộc thiểu số... Bởi, khi các đối tượng này là đảng viên sẽ nắm bắt được các chủ trương, nghị quyết để triển khai đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Qua đó phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trên tất cả các lĩnh vực một cách đồng bộ, hiệu quả.

Chủ trương nâng cao tỷ lệ Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, trưởng các đoàn thể là đảng viên là phù hợp với thực tiễn về tinh gọn bộ máy, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng ở cơ sở. Theo đó, một trong những chỉ tiêu được Tỉnh ủy đề ra trong Đề án 03-ĐA/TU về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới" là phấn đấu đến năm 2025 có trên 80% Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư là đảng viên; trên 70% trưởng các chi đoàn, chi hội là đảng viên (riêng Bí thư chi đoàn trên 50%).

Bám sát mục tiêu này, Huyện ủy Chiêm Hóa đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của từng chi bộ, nắm vững thực trạng đội ngũ đảng viên và khả năng tạo nguồn phát triển đảng của từng thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đến từng chi bộ. Các cấp ủy chú trọng bồi dưỡng các đối tượng quần chúng là Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Thôn đội trưởng; trưởng, phó các  tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố... được đoàn viên, hội viên, Nhân dân tín nhiệm. Đồng thời lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín, trách nhiệm để đoàn viên, hội viên bầu làm Chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể. Cùng với các giải pháp trên, cấp ủy đảng và tổ chức chính trị - xã hội tại các địa phương phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú là đoàn viên, hội viên giới thiệu cho Đảng. 

Chăm lo củng cố, kiện toàn, nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của các chi bộ; tăng cường lãnh đạo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội gắn với  tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho Đảng, công tác phát triển đảng ở các địa phương nói chung và trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Chiêm Hóa nói riêng đã có sự chuyển biến tích cực. Hiện toàn huyện có trên 8.000 đảng viên, trong đó, tỷ lệ Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn là đảng viên đạt 92%; trưởng, phó các chi hội, chi đoàn là đảng viên đạt bình quân 75%, riêng Bí thư chi đoàn là đảng viên đạt 57%.

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục