Tiếng việt | English

Còn phải đúng người

- Mới đây, chuyện một Bí thư cấp ủy được chỉ định ngay sau Đại hội phải “trả lại” chức để đi làm phó giám đốc sở ở một địa phương khiến dư luận nhân dân ồn ào bàn tán. Rằng quy trình thì không sai, nhưng đó là “cha cất nhắc con”, giống tình trạng chồng bổ nhiệm vợ, chị bổ nhiệm em... ở một số nơi như một kiểu tham nhũng quyền lực. Đáng nói ở chỗ dù được giải thích rằng “đúng quy trình”, song dư luận vẫn phản ứng dữ dội.

Thực tế cho thấy, nhiều cán bộ được quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm đúng quy trình, nhưng năng lực lãnh đạo không tương xứng sẽ không thể làm được việc, khiến bộ máy cấp ủy, chính quyền, đơn vị nơi đó trì trệ, khó phát triển. Đó là còn chưa kể sự bổ nhiệm ấy không thuận lòng dân, không được đồng nghiệp ủng hộ thì dù người được đề bạt có tài ba đến đâu cũng không thể phát huy tại địa phương, đơn vị.

Cho nên “đúng quy trình” là điều kiện tiên quyết, nhưng lại không phải là điều kiện đủ. Bởi đang có nhiều người lợi dụng quy trình làm vỏ bọc để những người cùng cánh hẩu, người thân “công kênh” nhau lên những chức vụ mà lẽ ra họ không thể được bổ nhiệm.

Sinh thời, Bác Hồ đã ví đội ngũ cán bộ như chuỗi dây xích, và “độ bền của chuỗi xích phụ thuộc vào độ bền của mắt xích yếu nhất”. Nên việc tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng để có và sử dụng tốt đội ngũ cán bộ có chất lượng cao là điều kiện cơ bản bảo đảm cho bộ máy tổ chức Đảng và các cơ quan công quyền vận hành tốt, có hiệu quả và ít “bệnh tật”. Người yêu cầu “phải biết rõ cán bộ”, “phải cất nhắc cán bộ cho đúng”.

Mới đây, cuộc họp của Ban Tổ chức Trung ương đã chỉ rõ: đúng quy trình nhưng còn cần phải đúng người, đúng việc.

Cho nên nhân dân mong muốn cần thực hiện dân chủ hóa công tác cán bộ, hết sức lắng nghe dư luận, tiếp thu ý kiến của quần chúng mới đánh giá và sử dụng đúng cán bộ.

Làm được như vậy sẽ khắc phục được tình trạng coi công tác cán bộ là việc bí mật chỉ một số người làm, nhằm tạo ra mảnh đất mầu mỡ để buôn quan bán chức, cất nhắc người thân, cánh hẩu. Làm được như vậy sẽ chọn được đúng người, đúng việc; để  mọi công việc có được cái gốc vững vàng, phát triển. 

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục