Tiếng việt | English

Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác phát triển đảng viên

- Những năm qua, công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện. Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc quan tâm bồi dưỡng cán bộ trẻ có trình độ năng lực cao, rèn luyện bản thân tốt; công nhân lao động, sinh viên, học sinh tiêu biểu để giới thiệu cho Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cho biết: Hàng năm, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra về phát triển đảng viên, Ban đã tham mưu cho Đảng ủy giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức cơ sở đảng, coi đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác đảng hàng năm. Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng luôn chú trọng việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, thực hiện tốt công tác luân chuyển để rèn luyện cán bộ, từ đó tạo nguồn kết nạp đảng. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giao việc, giao người giúp đỡ, theo dõi, để bồi dưỡng, thu hút quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Cùng với đó, Đảng ủy tăng cường lãnh, chỉ đạo việc triển khai các phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể như: Duy trì phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân; đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên... Từ các phong trào, các tổ chức đoàn thể đã lựa chọn quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy khối đã tổ chức  25 lớp đối tượng kết nạp Đảng cho 1.270 quần chúng ưu tú; 22 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.087 đảng viên mới đảm bảo nội dung, chương trình theo quy định; kết nạp được 1.147 đảng viên, vượt 27% so với kế hoạch nhiệm kỳ, trong đó kết nạp được 173 đảng viên ở doanh nghiệp ngoài Nhà  nước. Điển hình như Đảng bộ trường Đại học Tân Trào, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng bộ Công ty Xi măng Tân Quang, Đảng bộ Điện lực, Đảng bộ Ngân hàng Công thương Chi nhánh Tuyên Quang, Đảng bộ Công ty cổ phần Giấy An Hòa...    


Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp, Đảng bộ trường Đại học Tân Trào
tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.

Là đơn vị sản xuất kinh doanh nhưng Đảng bộ Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang luôn quan tâm đến công tác kết nạp đảng viên. Trong 5 năm (2015 - 2020), Đảng bộ kết nạp được 11 đảng viên, nâng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 88 đồng chí. Những giải pháp mà Đảng ủy đưa ra là quan tâm, tạo điều kiện, đẩy mạnh các hoạt động đoàn thể, chỉ đạo phát động các phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Bình quân hàng năm, công ty có khoảng 10 sáng kiến được đề xuất, trong đó đã có một số sáng kiến được đưa vào áp dụng hiệu quả trong sản xuất. Ngoài ra, các đoàn thể công ty còn đẩy mạnh các phong trào thanh niên với đoạn đường tự quản; công ty xanh, sạch, đẹp... Đảng viên Trần Thùy Linh ở phân xưởng đóng bao cho biết, chị vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đây là động lực để những công nhân như chị nỗ lực, phấn đấu làm tốt nhất công việc của mình.

Công tác phát triển đảng viên ở Chi bộ Ngân hàng Công thương Chi nhánh Tuyên Quang được triển khai đạt kết quả tốt. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc chi nhánh, Phó bí thư Chi bộ cho biết, trung bình mỗi năm Chi bộ kết nạp được 6 đảng viên mới, riêng năm 2019 kết nạp được 7 đảng viên. Một trong những giải pháp làm tốt công tác này là Chi bộ lãnh đạo toàn diện, vừa đẩy mạnh kinh doanh vừa xây dựng người cán bộ văn minh, lịch sự, tâm huyết với công việc, đồng thời thưởng phạt công minh, minh bạch. Vì thế cán bộ không chỉ nỗ lực làm việc mà giữ gìn phẩm chất tạo thành phong trào thi đua nên đã có nhiều nhân tố mới, ưu tú để các đoàn thể giới thiệu cho Đảng. Kết quả sau 5 năm, số lượng đảng viên đã tăng gấp đôi, hiện chi bộ có 50 đảng viên, trong đó hơn một nửa độ tuổi dưới 30.

Đảng bộ trường Đại học Tân Trào cũng là đơn vị làm tốt công tác phát triển đảng viên. Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên” với những chỉ tiêu, chủ trương, biện pháp cụ thể, sát hợp. Cùng với đó là giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên thông qua việc tổ chức những hoạt động thực tiễn, tạo môi trường thuận lợi cho mọi học sinh, sinh viên phấn đấu khẳng định bản thân. Đồng chí Phạm Mạnh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy trường Đại học Tân Trào cho biết: Từ 2015 đến tháng 6-2020, Đảng ủy đã kết nạp được 95 đảng viên, vượt 45 đảng viên so với kế hoạch nhiệm kỳ đề ra, trong đó có 35 đảng viên là sinh viên và đang tiếp tục giới thiệu 8 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng. Qua đánh giá, 100% đảng viên là học sinh, sinh viên sau khi kết nạp đã phát huy tốt vai trò tiên phong, tính gương mẫu trong sinh hoạt, học tập, là nòng cốt trong các hoạt động của khoa và trường.

Từ sự quan tâm của Đảng ủy khối, những cách làm sáng tạo của mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở trong công tác phát triển đảng viên đã được phát triển, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục