Hàm Yên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

- Đảng bộ huyện Hàm Yên có 26 Đảng bộ cơ sở, 14 chi bộ cơ sở với 6.632 đảng viên. Đảng bộ huyện thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Theo đồng chí Tống Xuân Quang, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hàm Yên, thời gian qua, cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện đã bám sát nội dung, chương trình công tác toàn khóa để ban hành và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm. UBKT từ huyện đến cơ sở đã tập trung giám sát việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết, quy định, kết luận chuyên đề và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra. Song song với hoạt động kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện ủy viên, đảng ủy viên được phân công đi cơ sở dự sinh hoạt chi bộ còn thực hiện tốt việc giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm được giao.

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên kiểm tra tại Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6 tháng đầu năm 2021, các Đảng ủy cơ sở đã thực hiện xong 3 cuộc kiểm tra đối với 6 chi bộ. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã thực hiện xong kiểm tra đối với 9 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện 2 cuộc giám sát trực tiếp đối với 19 tổ chức đảng và 9 đảng viên là cấp ủy viên. Các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện xong 10 cuộc giám sát đối với 28 chi bộ và 14 đảng viên. Về đánh giá chung, qua công tác kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản tổ chức tốt những nội dung giám sát. Tuy nhiên, vẫn còn 4 tổ chức đảng và một số đảng viên còn một số thiếu sót khuyết điểm đã được yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục. Cùng thời gian trên, các tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật đối với 19 đảng viên (trong đó, khiển trách 16 đảng viên và cảnh cáo 3 đảng viên). Nội dung vi phạm chủ yếu liên quan đến vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Nhằm tiếp tục kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra đối với Đảng ủy các xã, thị trấn, Trung tâm Y tế huyện và một số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Thời gian thực hiện trong tháng 7 đến ngày 10-8, nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt, học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp; xây dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các tổ chức đảng.

Đồng chí Đàm Ngọc Hưng, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, chi bộ trực thuộc Đảng ủy HĐND và UBND huyện với 5 đảng viên. Là chi bộ được Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra đợt này, cũng là dịp để chi bộ tự đánh giá đúng thực tế, phát huy những ưu điểm; nhìn nhận những hạn chế và đề ra phương hướng khắc phục sớm. Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức trong chi bộ triển khai tham mưu và xây dựng dự thảo 1 đề án, 1 nghị quyết, 1 kết luận và 6 kế hoạch về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trình Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến đảm bảo đúng thời gian quy định. Còn 2 kế hoạch được giao tham mưu, xây dựng bị chậm, Chi bộ đã đề ra hướng khắc phục là tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán bộ bám sát nội dung thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ xã Thái Sơn (Hàm Yên) có 20 chi bộ với 381 đảng viên. UBKT Đảng ủy xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định tại điều 30, điều 32 Điều lệ Đảng. Đồng chí Nông Văn Việt, Phó Bí thư Thường trực kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Thái Sơn cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy xã và UBKT Đảng ủy xã đã thực hiện 2 cuộc kiểm tra về công tác đảng tại 20 chi bộ; kiểm tra 8 đảng viên về các nội dung vi phạm. Qua đó giúp kịp thời phát hiện, yêu cầu sớm khắc phục khuyết điểm tại một số chi bộ như: chậm báo cáo, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ chưa thường xuyên... Nguyên nhân do cấp ủy một số chi bộ còn chưa nhận thức đầy đủ về công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát; cán bộ làm kiêm nhiệm nên chưa tập trung làm tốt nhiệm vụ của chi bộ giao.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, Huyện ủy Hàm Yên đã ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giai đoạn 2021 -  2026. Trong đó, Huyện ủy đã đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trọng tâm của kế hoạch là tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng, UBKT, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ kiểm tra các cấp; thường xuyên hướng dẫn kiểm tra, giám sát cấp ủy, UBKT cơ sở...

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục