Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức, xây dựng Đảng năm 2023

- Sáng 29-12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác Tổ chức, xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành ủy trong cả nước.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Năm 2022, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, toàn ngành Tổ chức, xây dựng Đảng đã có nhiều nỗ lực tham mưu, hoàn thành tốt chương trình công tác năm và các nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, đột xuất do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Nổi bật là việc triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức, xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược. Ngành đã hoàn thành 19/19 đề án trong chương trình công tác, trong đó có hai đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, 10 đề án trình Bộ Chính trị, 7 đề án trình Ban Bí thư bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Ban Tổ chức Trung ương tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành 2 Nghị quyết; Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 30 văn bản. Các văn bản ban hành sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng cơ bản toàn diện, bám sát thực tiễn, đổi mới, tạo sự đồng bộ hơn trong thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng của Nghị quyết Đại hội XIII, đặc biệt là các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (Nghị quyết Trung ương 5, 6).

Công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các địa phương, cơ quan, đơn vị được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đạt được những kết quả quan trọng, nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các quy định của Đảng về công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Công tác cán bộ bám sát quan điểm, nguyên tắc, quy định của Đảng, kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Các quy định về công tác cán bộ tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu đối với vấn đề này. Cùng với đó đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về công tác xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Tổ chức, xây dựng Đảng đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời đề nghị trong năm 2023 cần tập trung triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2023 đảm bảo tiến độ, chất lượng, trọng tâm là 17 đề án về công tác tổ chức, xây dựng Đảng được BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; các đề án trình Hội nghị Trung ương 7, 8 khóa XIII; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của BCH Trung ương khóa XIII về tổ chức, xây dựng Đảng; công tác tổ chức bộ máy, biên chế, Điều lệ Đảng.

Cùng với đó tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổ chức, xây dựng Đảng; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, kiểm tra, giám sát về tổ chức, xây dựng Đảng. Qua đó góp phần xây dựng ngành Tổ chức, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục