Hội thảo về công tác tham mưu, giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

- Chiều ngày 21-12, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tham mưu, giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang”. Đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh chủ trì hội thảo.

Hội thảo là hoạt động của đề tài nghiên cứu cấp tỉnh mang tên "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tham mưu, giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang", do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì thực hiện.

Đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh,
Chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nêu các thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu, giúp việc đối với các hoạt động: Xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát, hoạt động tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; cơ sở lý luận và thực tiễn về bộ phận tham mưu, giúp việc và hoạt động của bộ phận tham mưu, giúp việc đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; …

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Việc nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh là yêu cầu cần thiết, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những tham luận và phát biểu của các đại biểu là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của đội ngũ tham mưu, giúp việc để tiếp tục làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử trên địa bàn.

      

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục