Khát vọng vươn lên

- Sau hơn 1 tuần làm việc, ngày 1-2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã được bầu vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII với số phiếu tín nhiệm rất cao. Đặc biệt, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã được BCH Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Thành công của Đại hội đã thôi thúc, tạo động lực nhân lên khát vọng trong mỗi chúng ta đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Những dấu ấn quan trọng

Khác với các nhiệm kỳ trước, Đại hội không chỉ đánh giá kết quả 5 năm mà còn nhìn lại 35 năm đổi mới dưới dự lãnh đạo của Đảng. Đây là sự đánh giá nghiêm túc, khách quan, toàn diện quá trình đổi mới của đất nước để rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý giá. Những bài học kinh nghiệm đó là cơ sở quan trọng để Đảng bộ tỉnh vận dụng và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.


Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội thống nhất cao đề ra mục tiêu, phương hướng cho 5 năm tới mà còn xác định được mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây là tầm nhìn chiến lược của Đảng, thể hiện ý chí và khát vọng vươn lên của dân tộc ta xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn thịnh, sánh ngang với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu của chúng ta hằng mong ước.

Tại Đại hội lần này đã bầu 200 đồng chí vào BCH Trung ương khóa XIII, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. BCH Trung ương Đảng khóa XIII được bầu có chất lượng hơn, toàn diện hơn, là tập thể quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

Công tác nhân sự lần này có nhiều điểm mới, nếu như trước đây thực hiện theo quy trình 3 bước thì lần này thực hiện quy trình 5 bước rất chặt chẽ, cách làm công phu, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. BCH Trung ương khóa XIII bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ. Để có một BCH Trung ương như vậy là cả một quá trình lâu dài, bền bỉ thực hiện xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đây được xem là một thành công, ấn tượng nhất trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua, Trung ương Đảng chú trọng cả xây và chống. Trung ương Đảng đã ban hành các Nghị quyết về công tác cán bộ, cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội… tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho cán bộ phấn đấu, rèn luyện, để người có tài năng cống hiến. Đồng thời, Đảng có quy định, quy chế chặt chẽ thực hiện kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, xử lý các vụ việc cụ thể đối với cán bộ sai phạm, từ đó giữ vững sự nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe đối với người khác, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Đoàn kết và trách nhiệm

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh ta tham dự Đại hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động, nội dung, chương trình Đại hội. Đoàn đã có 2 đại biểu là đồng chí Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân tham luận về công tác đối ngoại của Đảng trong tình hình mới; đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến tham luận về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Các các tham luận đã được các đại biểu dự Đại hội và các cơ quan thông tấn báo chí trong nước, quốc tế đánh giá cao.

Bà Lã Thị Thu Hằng, trợ lý báo chí hãng Jiji Press Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh, từ tham luận của 2 đại biểu, các cơ quan báo chí, nhất là báo chí nước ngoài tại Việt Nam hiểu rõ hơn về công tác đối ngoại của Đảng; chủ trương, đường lối của Đảng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, góp phần định hướng thông tin trong cộng đồng quốc tế, tạo hình ảnh đẹp về đất nước Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình và giàu khát vọng vươn lên.

Tại Đại hội, mỗi đại biểu đã lĩnh hội được tinh thần, bài học kinh nghiệm có giá trị để vận dụng sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, trong thời gian tới cấp ủy tỉnh sẽ bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, vận dụng linh hoạt quan điểm của Trung ương, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế làm việc của Ban Chấp hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy để “rõ người, rõ việc” trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “giao việc”, “đặt hàng”, đăng ký việc làm đột phá để giải quyết những việc khó, việc mới, tạo cho cán bộ lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, tạo hiệu quả và sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời gian tới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức thành công tốt đẹp đúng vào dịp cả dân tộc ta chuẩn bị đón Tết cổ truyền, bước sang mùa xuân mới như nhân lên khát vọng vươn tới xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.  

Bài, ảnh: Thành Công

Tin cùng chuyên mục