Lâm Bình chủ động nguồn cán bộ “Dân tin, Đảng cử”

- Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, các cấp ủy đảng huyện Lâm Bình đã và đang tích cực chuẩn bị các bước để đại hội đảm bảo thành công tốt đẹp, trong đó đặc biệt quan tâm chuẩn bị nguồn nhân sự đáp ứng yêu cầu trên nguyên tắc “Dân tin - Đảng cử”.

Lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Lăng Can chúc mừng Đại hội chi bộ tổ dân phố Phai Tre.

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Phó Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Lâm Bình cho biết: Đảng bộ huyện có 14 đảng bộ cơ sở với 178 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 để các cấp ủy chủ động lãnh đạo, tổ chức thực hiện chu đáo. Khi Tỉnh ủy có công văn chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục xây dựng kế hoạch và hướng dẫn chi tiết cho các Đảng ủy trực thuộc về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong đó, chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện đáp ứng yêu cầu, nội dung đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tổ chức đại hội chi bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định, an toàn, tiết kiệm, linh hoạt.

Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình đã phân công từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các xã, thị trấn; Ủy viên Ban Chấp hàng Đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi các chi bộ tăng cường đi cơ sở, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm tình hình dư luận xã hội; chỉ đạo các đảng bộ xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, tuyên truyền, khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự, sẵn sàng tổ chức thành công đại hội chi bộ cơ sở.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thảo, nội dung được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát nhất đó là nguồn nhân sự bầu Bí thư chi bộ thôn, bản, tổ dân phố. Bởi đây là những cán bộ phải được lựa chọn kỹ, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, sát dân, gần dân, lắng nghe dân. Từ đó được dân tin, dân yêu.  Trên cơ sở đó để tiến tới tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hoặc Trưởng Ban công tác Mặt trận theo tinh thần Đề án 03 - ĐA/TU ngày 12/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hiện nay, các cấp ủy đảng cơ sở đã thực hiện xong rà soát đội ngũ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn để xác định rõ và nắm chắc những trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, uy tín tiếp tục tái cử; chủ động rà soát, chuẩn bị nguồn cán bộ bổ sung, thay thế ở những nơi có thay đổi.

Thị trấn Lăng Can là đơn vị đầu tiên của Đảng bộ huyện Lâm Bình đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy. Bí thư Đảng ủy thị trấn Lăng Can Trần Công Nguyên cho biết, các chi bộ đã lựa chọn được những đồng chí bí thư đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn, có uy tín trong nhân dân, đủ điều kiện thực hiện các nhiệm vụ đồng thời là tổ trưởng dân phố hoặc trưởng Ban công tác Mặt trận. Ngoài chỉ đạo công tác nhân sự, Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết. Các tổ chỉ đạo Đại hội thường xuyên cập nhật tình hình tại 11/11 chi bộ trực thuộc để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay tại cơ sở. Trong đó, lưu ý các chi bộ đặt ra các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới sát với tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, tích cực tuyên truyền đảng viên và nhân dân chuyển đổi tư duy từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang tập trung hàng hóa. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ xã vững mạnh.

Theo đồng chí Ma Thị Nhường, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Phai Tre, chi bộ được lựa chọn tổ chức đại hội điểm của đảng bộ thị trấn. Quá trình diễn ra đại hội trang trọng, đảm bảo về mặt thời gian cũng như các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đại hội. Báo cáo chính trị, tham luận của đảng viên đều đánh giá khách quan những mặt ưu, nhược điểm trong nhiệm kỳ qua, về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết. Từ đó, chi bộ định hướng được những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ma Đình Nhiêu, Bí thư Đảng ủy xã Bình An cho biết: Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn hoặc trưởng ban công tác mặt trận là lực lượng cực kỳ quan trọng tại cơ sở, là cánh tay nối dài, giúp cấp ủy, chính quyền nắm chắc, rõ tình hình địa bàn dân cư. Do đó, Đảng bộ xã đã rà soát rất kỹ đội ngũ nhân sự dự kiến bầu bí thư, phó bí thư của các chi bộ thôn bản để các đồng chí sau khi trúng cử có thể đảm nhận các “nhiệm vụ kép”. Công tác tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc của xã dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6-2022.

Với sự tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhất là xây dựng, lựa chọn đội ngũ cán bộ, chắc chắn Lâm Bình sẽ có được đội ngũ cán bộ cơ sở có tâm huyết, trách nhiệm gánh vác công việc chung của thôn, tổ dân phố, góp phần tạo nên khối đoàn kết, thống nhất toàn dân trong xây dựng Lâm Bình ngày càng giàu đẹp, đậm đà bản sắc.               

  Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục