Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm điểm “tự soi, tự sửa”

- Ngày 30-5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình "Tự soi, tự sửa" năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo Quân khu 2, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Năm 2021 và đầu năm 2022, tập thể Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, công tác; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và các quy định, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Từng cấp ủy viên và cán bộ luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong học tập, công tác, không có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Sức chiến đấu của Đảng ủy và các cấp ủy, chi bộ được nâng cao.

Đồng chí Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại hội nghị.

Đảng ủy chỉ ra hạn chế, khuyết điểm trong công tác điều hành, phối hợp, hiệp đồng báo cáo và tham mưu, đề xuất giải pháp của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ chưa chủ động. Một số sở, phòng, ban và đơn vị cơ sở điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch tác chiến phòng thủ, kế hoạch phòng không nhân dân chưa kịp thời.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy và vai trò trách nhiệm của các cấp ủy viên trên cương vị trách nhiệm được giao, đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trong phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo, Đảng ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp cụ thể các chỉ thị, nghị quyết bảo đảm sát thực tiễn, xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh là nòng cốt tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; chiến lược về quân sự, quốc phòng, an ninh. Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, pháp luật, truyền thống gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao về hành động trong nhận thức, hành động trong toàn cho cán bộ, chiến sỹ. Đảng ủy lãnh đạo triển khai có hiệu quả về tổ chức quân đội giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Đồng thời lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục