Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

- Trước vận hội mới của quê hương, đất nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lâm Bình vững vàng niềm tin, đồng lòng vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng vững mạnh, tạo đà cho sự bứt phá trong mùa xuân mới.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung

Thêm sức mạnh cho chi bộ

Đảng bộ huyện Lâm Bình có 27 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 14 đảng bộ cơ sở và 13 chi bộ cơ sở, hơn 3.600 đảng viên. Với mục tiêu phát triển đảng viên là tăng thêm sức mạnh cho mỗi chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng đăng ký mục tiêu phấn đấu kết nạp đảng viên từng năm và cả nhiệm kỳ. Cùng với đó, chỉ đạo ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào, hoạt động, qua đó tìm nhân tố điển hình để tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên.

Mỗi tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ huyện đều có những giải pháp, cách làm phù hợp với thực tiễn nhằm đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên. Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 phấn đấu kết nạp thêm 200 đảng viên nhưng đến nay, toàn huyện đã kết nạp mới 195 đảng viên. Chất lượng đội ngũ đảng viên cũng được nâng lên, bản thân từng đảng viên đã nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII), huyện đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình hành động để sớm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đề ra sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang trao Bằng công nhận xã Thổ Bình (Lâm Bình) đạt chuẩn nông thôn mới.

Những chuyển biến mới

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu ở Đảng bộ huyện.

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí ủy viên, lãnh đạo UBND huyện theo dõi phụ trách việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Kế hoạch tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn huyện. Qua theo dõi đã kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Huyện ủy Lâm Bình cũng tăng cường chỉ đạo, thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Đề án 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Một trong những giải pháp trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ dự các buổi sinh hoạt Đảng định kỳ tại chi bộ của các đồng chí trong cấp ủy, cán bộ, công chức của các ban, cơ quan Huyện ủy.

Tại các buổi dự sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy viên, cán bộ đã thông tin tình hình chung của tỉnh, địa phương đến các chi ủy, cán bộ, đảng viên; hướng dẫn, đánh giá, rút kinh nghiệm để công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ có chất lượng hơn; kịp thời động viên, hỗ trợ thiết thực cho hoạt động của chi ủy, chi bộ. Nhiều ý kiến, kiến nghị hoặc vấn đề còn băn khoăn của đảng viên được giải đáp ngay từ chi bộ, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lâm Bình trên chặng đường phát triển mới.

Tạo sức bật phát triển

Thường xuyên, chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã nâng cao vai trò lãnh đạo của từng tổ chức, cơ sở đảng; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án được xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện đúng, trúng, sát với thực tế địa phương cuốn hút đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng chung sức, đồng lòng thực hiện.

Theo đó, huyện đang tập trung huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với quản lý chất lượng công trình, trọng tâm là kết cấu hạ tầng ở khu vực trung tâm huyện theo hướng phát triển đô thị loại IV mang bản sắc miền núi gắn với du lịch. Đồng thời, xây dựng các tuyến giao thông trọng điểm thúc đẩy liên kết phát triển giữa các địa phương trong huyện và cả tỉnh.
Về phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, huyện tập trung phát triển một số cây trồng, vật nuôi đặc sản có lợi thế của địa phương như lợn đen, rau bò khai tại Lăng Can; lạc, dê núi, chè Shan tuyết Khau Mút xã Thổ Bình; rượu thóc Lâm Bình, thịt trâu khô xã Bình An, giảo cổ lam xã Hồng Quang, thảo mộc Lâm Bình xã Khuôn Hà, cá đặc sản Lâm Bình - Thượng Lâm; Homestay Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can; phát triển nuôi cá lồng đặc sản trên lòng hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình...

Những kết quả đạt được củng cố thêm vững chắc niềm tin trong nhân dân, tạo sức bật để Lâm Bình phát triển hơn trong mùa xuân mới.

Nguyễn Thành Trung
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình
 

Tin cùng chuyên mục