Tạo nguồn phát triển Đảng

- Một trong những mục tiêu Đề án số 19-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên là đến năm 2025 có trên 80% trưởng Ban công tác mặt trận khu dân cư là đảng viên; trên 70% trưởng các chi đoàn, chi hội là đảng viên (riêng bí thư chi đoàn trên 50%). Đây vừa là mục tiêu vừa là động lực để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao chất lượng hoạt động, tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Lựa chọn những hạt nhân ưu tú 

Huyện Hàm Yên hiện có tỷ lệ trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên đạt 77,03%; chi hội trưởng cựu chiến binh 55,6%; chi hội trưởng phụ nữ 57,6%; chi hội trưởng nông dân: 74,2%; công đoàn 87,4%; bí thư chi đoàn 63,3%. Theo đồng chí Phùng Thị Tuyết Mai, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Yên, thực tế cho thấy, cấp hội nào có chất lượng hoạt động tốt thì không thiếu nguồn quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Điển hình, Hội Phụ nữ xã Minh Hương hiện nay có 16/20 chi hội trưởng là đảng viên, dự kiến trong năm 2024, hội sẽ tiếp tục giới thiệu kết nạp đảng cho 2 chi hội trưởng. Như vậy, hội sẽ có 90% chi hội trưởng là đảng viên. Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã luôn được Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả như gắn xây dựng NTM với Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Trong 5 năm qua, hội đã giúp 332 hộ hội viên nghèo thoát nghèo. Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Minh Hương thường xuyên được huyện, xã đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, thi đua xây dựng NTM.

Thời gian gần đây, tổ dân phố Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương) nổi bật phong trào văn hóa, văn nghệ, trong đó Đặng Thị Thu và Trần Thị Ngân hội viên Chi hội Phụ nữ tổ là những hạt nhân ưu tú được chi bộ tin tưởng giao việc phát triển phong trào. Với trách nhiệm và nhiệt huyết, chị Thu và chị Ngân đã đưa phong trào văn nghệ của tổ phát triển thu hút trên 70 thành viên sinh hoạt. Đội văn nghệ tổ từng tham gia biểu diễn và đạt được nhiều giải cao của tỉnh và huyện Sơn Dương.

Chi bộ thôn 12 Minh Quang, Đảng bộ xã Minh Hương (Hàm Yên) tổ chức kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú.

Đồng chí Bí thư Chi bộ Triệu Kim Sơn cho biết, cùng với những giải pháp căn bản trong công tác tạo nguồn thì việc tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú đã được lựa chọn vào các công việc phù hợp và xây dựng quy hoạch để bố trí họ vào các chức danh trong hệ thống chính trị là hết sức cần thiết. Đồng chí Thu và Ngân được chi bộ xem xét giới thiệu vào Đảng để các đồng chí chung tay gánh vác các công việc khác của tổ. Từ phong trào của Chi hội Phụ nữ đã giúp Chi bộ Tân Phúc khắc phục nhiều năm không kết nạp được đảng viên.

Có thể nói, từ các phong trào đã phát hiện và rèn luyện các quần chúng ưu tú là cách làm hiệu quả nhất trong phát triển đảng viên ở các tổ chức đảng thời gian qua.

Tạo môi trường rèn luyện

Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (Đề án 02) là giải pháp căn cơ để các cấp hội xây dựng các phong trào tìm kiếm quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Trong thực hiện Đề án 02, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp hội cơ sở và người đứng đầu. Từ năm 2021 đến nay, đã có trên 2.700 lượt chi bộ, đảng bộ cơ sở; trên 106.200 lượt cán bộ, đảng viên tham gia hoạt động với nhân dân ở cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương đã được triển khai hiệu quả, rộng khắp như: Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025; Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”... Công tác tuyên truyền, giáo dục và công tác sinh hoạt đoàn, hội có nhiều đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội fanpage, facebook.

Bám sát mục tiêu này, thời gian qua, Huyện ủy Chiêm Hóa đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo. Đoàn thanh niên thành lập các tổ tu dưỡng rèn luyện đảng viên trong thanh niên, tạo môi trường cho các đảng viên trẻ, đối tượng cảm tình Đảng. Đến nay, Huyện đoàn Chiêm Hóa đã phát triển được 261 bí thư chi đoàn là đảng viên, đạt 57%.

Huyện đoàn phấn đấu mục tiêu đến năm 2025, toàn huyện có trên 70% Bí thư chi đoàn là đảng viên. Bên cạnh đó các tổ chức như Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân cơ sở tăng cường sự phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để vận động, phát triển đoàn viên, hội viên; chú trọng tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động hướng về cơ sở với nội dung thiết thực, phong phú; gắn nội dung sinh hoạt với các hoạt động phát triển đoàn viên, hội viên. Qua đó tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những hội viên, đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy cùng cấp bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng.

Đến nay, huyện Chiêm Hóa đã sớm đạt nhiều chỉ tiêu mà Đề án 19 đã đề ra, toàn huyện có trên 8.000 đảng viên, trong đó, tỷ lệ Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn là đảng viên đạt 92%; trưởng, phó các chi hội, chi đoàn là đảng viên đạt bình quân 75%, riêng bí thư chi đoàn là đảng viên đạt 57%.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần quan trọng phát triển đoàn viên, hội viên, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những hội viên, đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy cùng cấp bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng. Kết quả từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 4.884 đảng viên mới.

Với kết quả này cho thấy, vai trò của tổ chức đoàn thể giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng là hết sức quan trọng và cần phải tiếp tục phát huy. Đây vừa là mục tiêu vừa là động lực để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao chất lượng hoạt động để tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục