Từ một việc làm không mới

- “Tham gia sinh hoạt cùng chi bộ mục đích là để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là dịp để cấp ủy viên các cấp sâu sát, nắm rõ hơn về tình hình cơ sở, thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân và trọng dân” - Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa Ma Phúc Hà khẳng định tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Làng Thẳm, xã Kiên Đài tháng 10 vừa qua.

Lắng nghe từ cơ sở

Buổi sinh hoạt định kỳ tháng 10 vừa qua của Chi bộ Làng Thẳm, xã Kiên Đài như bao kỳ sinh hoạt, chỉ khác quân số vì có thêm 2 đồng chí: Bí thư Huyện ủy và Chánh Văn phòng Huyện ủy dự. Tại buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ thôn Làng Thẳm Mạc Văn Đội đã phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ; triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng tới; nêu một số khó khăn, vướng mắc cần giải quyết như: vận động nhân dân xóa nghèo, xây dựng 3 công trình vệ sinh...

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà ghi nhận công tác chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt Đảng nghiêm túc, đúng quy định của Chi bộ Làng Thẳm, đồng thời nêu lên nhiều vấn đề trăn trở. Chi bộ Làng Thẳm có 8 đảng viên, nhưng chỉ có 5 đảng viên tham dự sinh hoạt. Trong buổi sinh hoạt, thiếu phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, kết quả thực hiện của đảng viên tháng trước và giao nhiệm vụ cho đảng viên tháng tiếp theo. Đồng chí nhấn mạnh, năm nay, Kiên Đài phấn đấu về đích xã nông thôn mới. Tuy nhiên, thôn hiện còn rất nhiều tiêu chí chưa hoàn thành, thế nhưng, trong buổi sinh hoạt chi bộ các đồng chí chưa chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ. Vậy liệu chi bộ và các đảng viên đã phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của mình chưa?

   Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa Ma Phúc Hà tham dự sinh hoạt Chi bộ Làng Thẳm, xã Kiên Đài.

Tiếp thu ý kiến đó, đồng chí Bí thư Chi bộ Làng Thẳm Mạc Văn Đội đã thẳng thắn nhận khuyết điểm và tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Trước những gợi mở của đồng chí Bí thư Huyện ủy, chi bộ bám sát yêu cầu của thôn xây dựng nghị quyết phù hợp; giao nhiệm vụ cụ thể từng đảng viên. Đặc biệt, ngay sau buổi sinh hoạt Chi bộ, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho tổ chức Đoàn thanh niên huyện  hỗ trợ thôn hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, trọng tâm là xây dựng 3 công trình vệ sinh. 

Không chỉ đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ và các Ban xây dựng Đảng của huyện đều thường xuyên đến với bà con dân bản, tham dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Việc duy trì sinh hoạt chi bộ ở cơ sở đã trở thành nền nếp cho mỗi cán bộ, đảng viên. Để có kết quả này, ngày 6-4-2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa đã ban hành Chỉ thị 01 về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đồng thời giao trách nhiệm cho các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách đảng bộ, chi bộ cơ sở; đảng ủy viên phụ trách chi bộ trực thuộc, hàng tháng tham gia dự sinh hoạt với cấp ủy cơ sở và ít nhất 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đây là việc làm không mới, nhưng lại vô cùng quan trọng đối với việc xây dựng chi, đảng bộ ở huyện vùng cao này. Ngoài nắm tình hình, các đồng chí còn có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn đội ngũ cấp ủy chi bộ chuẩn bị nội dung, tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đặc biệt qua nắm bắt cơ sở, các đồng chí sẽ tham mưu, đề xuất với cấp ủy cấp trên ban hành những chính sách sát với thực tiễn hơn. 

Tạo chuyển biến từ cơ sở

Đồng chí Ma Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực xã Hà Lang khẳng định: trong các kỳ sinh hoạt chi bộ có các đồng chí cán bộ huyện về họp cùng đã thúc đẩy được vai trò của các tổ chức Đảng ở cơ sở. Từ việc quán triệt chỉ thị, nghị quyết đến lựa chọn nội dung sinh hoạt đã gắn với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Từ chỉ đạo sát sao đó, đến nay, cơ bản các chi bộ duy trì nền nếp, chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Nội dung sinh hoạt được các cấp ủy chuẩn bị chu đáo, bám sát tình hình thực tiễn địa phương.
Ví như tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Cuôn, xã Hà Lang tháng 10 vừa qua, qua đánh giá, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thôn vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Qua dự sinh hoạt chi bộ, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng chỉ rõ, chi bộ đã lãnh đạo, tuy nhiên chưa quyết liệt, dẫn đến kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới chưa cao, nhất là việc xây dựng 3 công trình vệ sinh. Trước những gợi mở của đồng chí Chủ tịch, chi bộ đã phân công rõ nhiệm vụ, đề ra thời gian hoàn thành cho từng đồng chí đảng viên, tổ chức đoàn thể. Đồng chí Hoàng Thế Giang, Bí thư Chi bộ thôn Cuôn, xã Hà Lang chia sẻ: “đến nay 3 công trình vệ sinh trong thôn đạt khoảng 60%, Chi bộ phấn đấu hết năm 2021, hoàn thành chỉ tiêu này. Hiện, Chi bộ chỉ đạo thôn, đảng viên phụ trách hộ thực hiện tốt việc giúp đỡ, đôn đốc, vận động nhân dân cùng đẩy nhanh tiến độ xây dựng”.

Chi bộ thôn Cao Bình, xã Hùng Mỹ đã huy động có hiệu quả các nguồn lực bê tông hóa đường giao thông nông thôn, hoàn thiện khuôn viên nhà văn hóa. Bí thư chi bộ thôn Cao Bình Lý Tiến Thắng cho biết: “Ngoài việc chọn nội dung sát thực với thực tiễn, khi lựa chọn nội dung thực hiện tháng tới, cấp ủy đều họp bàn trước. Quý I năm 2021, thôn đã lựa chọn bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm trong kỳ sinh hoạt chuyên đề, khi triển khai đến nhân dân rất được hưởng ứng. Đến nay, thôn đã vận động nhân dân góp công, góp của và hiến hơn 7.000 m2 đất để mở rộng đường nội thôn, bê tông 1,3 km đường bê tông, trồng cây xanh, cây cảnh hai bên đường...

Thực tiễn cho thấy, việc phân công cấp ủy viên tham gia sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã đạt hiệu quả kép khi cấp ủy có điều kiện sâu sát với đảng viên, gần gũi với nhân dân; các chi bộ nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Qua đó góp phần tích cực giúp bộ mặt nông thôn không ngừng khởi sắc. Hết năm 2020, toàn huyện Chiêm Hóa có 9 xã đạt nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 15,4% tiêu chí/xã. Từ một việc làm tưởng như không mới này lại đang được Đảng bộ và nhân dân huyện Chiêm Hóa thực hiện trong những công việc mới.

Ghi chép: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục