Ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội XIII của Đảng

- Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo Tuyên Quang online đăng ý kiến tâm huyết của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với sự kiện quan trọng này.

Ông Phạm Khắc Lãi

Thôn 5, xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang):

Mong đất nước sẽ ngày càng phát triển 

Từ Đại hội XIII đến nay, hôm nào tôi cũng theo dõi diễn biến của Đại hội. Tôi cũng theo dõi đầy đủ bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội. Bài phát biểu rất xúc tích, rất đầy đủ và quyết liệt, nhất là về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Công tác cán bộ được đặc biệt chú trọng,  đó là phải xây dựng được bộ đội ngũ cán bộ từ dưới lên trên, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, chức vụ càng cao càng phải đầu tầu gương mẫu. Tôi nghĩ là đây là những vấn đề được người dân cả nước rất quan tâm và ủng hộ. Với những chủ trương đường lối đúng đắn, hợp lòng dân, tôi nghĩ nhiệm kỳ tới đây đất nước ta sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa.


Bác sỹ Đặng Quang Tuấn

 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Có nhiều giải pháp thực hiện "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"

Bản thân tôi hướng về Đại hội Đảng với niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách, chủ trương đúng đắn, sáng suốt trong nhiệm kỳ tới và định hướng chiến lược những năm tiếp theo. Tôi đặc biệt quan tâm tới chủ đề của Đại hội và trong các dự thảo báo cáo chính trị luôn nhấn mạnh yếu tố "hạnh phúc" của nhân dân và lần đầu tiên cụm từ "dân thụ hưởng" được đưa vào dự thảo văn kiện thành "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Công tác trong ngành y tế, tôi mong rằng cùng với các quyết sách quan trọng để đưa đất nước phát triển, Đại hội thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa. Từ đó góp phần xây dựng xã hội hạnh phúc hơn.


Ông Đặng Văn Long

Dân tộc Dao, thôn 9 Minh Phú, xã Yên Phú (Hàm Yên)

Đảng ta luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”

Tôi rất tâm đắc ở phần liên hệ thực tiễn bài học trong phần trình bày của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đó là bài học luôn coi trọng, quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Từ việc xác định “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, tôi rất tin các chủ trương, chính sách lớn được thông qua tại Đại hội lần này đều được bàn bạc kỹ lưỡng, thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.


Chị Triệu Thị Khé

Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Phú, Na Hang

Đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội lần thứ XIII, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ, quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiếp bước, sánh vai với các cường quốc năm châu thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta". Tôi tin tưởng rằng, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ kiểm điểm khách quan, toàn diện, dân chủ, công tâm những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng gắn với đánh giá tổng quát công cuộc đổi mới. Đại hội sẽ quyết định đúng đắn, chính xác phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045... Đây là nhiệm vụ rất trọng đại và hết sức vẻ vang mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã tin tưởng giao phó cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Với những thành tựu trong nhiệm kỳ qua và quyết tâm chính trị cao, tôi kỳ vọng, Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo đưa Việt Nam vào giai đoạn phát triển mới. 


Ông Đào Tương 

Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đảng xứng đáng là trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc

Được nghe đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó có nói về quá trình chuẩn bị các văn kiện, tôi vô cùng ấn tượng, cảm kích. Công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội lần này đã được tiến hành cách đây 2 năm, quá trình thực hiện công phu, chu đáo, bài bản chưa từng có từ trước đến nay với nhiều lần, nhiều vòng, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp. Quyết tâm đó cho thấy sự trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng. Qua theo dõi về công tác nhân sự, tôi tin tưởng tuyệt đối vào “hạt nhân” lãnh đạo của nhiệm kỳ này. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục tự hào tiến bước dưới cờ Đảng bởi Đảng ta xứng đáng là trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc. 


Đồng chí Mai Quang Thắng
Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

Mục tiêu và định hướng rất rõ ràng 

Qua theo dõi báo cáo chính trị đọc tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi nhất trí cao, đồng thời tin tưởng và kỳ vọng rất lớn đối với mục tiêu và định hướng phát triển của đất nước trong những năm tới. Thứ nhất, mục tiêu và định hướng phát triển được xây dựng trên cơ sở khoa học, khách quan, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chí quốc tế. Thứ hai, từ thực tiễn phát triển đất nước những năm qua cho thấy tình hình chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên và cải thiện rõ rệt. Thứ ba, khát vọng vì một Việt Nam hùng cường đang được lan tỏa từ hệ thống chính trị tới từng người dân, niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được củng cố. Đó là những tiền đề rất quan trọng để đến năm 2045 đất nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu, định hướng rất rõ ràng và cụ thể, đòi hỏi cán bộ, đảng viên và từng người dân phải hết sức nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao trong từng công việc cụ thể để cùng với Đảng, Nhà nước hiện thực hóa các mục tiêu đó.


Ông Nguyễn Ngọc Phú
Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tân An, thị trấn Sơn Dương

Quan tâm chăm lo đến người cao tuổi

Qua theo dõi Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bằng tình cảm của một đảng viên là người cao tuổi ở cơ sở, điều tôi kỳ vọng trước hết là Đại hội sẽ bầu chọn nhân sự đúng cơ cấu, có tài, có đức, có năng lực lãnh đạo. Tôi mong Đại hội sẽ quan tâm thảo luận nhiều hơn về việc vận dụng nghị quyết, đi sâu vào giải quyết các vấn đề xã hội, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân trong các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở, trong đó có việc xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi cơ sở. Qua đó giúp Hội Người cao tuổi tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao nêu gương sáng”, vận động hội viên tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm nòng cốt trong chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho người cao tuổi.


Anh Phạm Mạnh Hà
Trưởng phòng Tổ chức  - Chính trị, trường Đại học Tân Trào

Mong sinh viên ra trường sẽ có việc làm ổn định

Đại hội lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước. Giảng viên Đại học Tân Trào nói riêng và tầng lớp đội ngũ trí thức chúng tôi đều kỳ vọng Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ đề ra đường lối, chủ trương cùng những quyết sách lớn, đúng đắn để lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước ngày càng thịnh vượng và phát triển. Đồng thời có thêm nhiều chính sách mới nhằm tạo việc làm cho sinh viên mới ra trường, có việc làm ổn định, cuộc sống của đội ngũ trí thức ngày càng nâng cao.


Chị Đặng Thị Thoa
thôn Vàng Ngược, xã Trung Minh (Yên Sơn)

Tăng cường an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới, Đảng tăng cường lãnh đạo đảm bảo an sinh xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Trong đó, ưu tiên đầu tư các lĩnh vực hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, giảm nghèo đa chiều và giảm nghèo bền vững.

Đảng lãnh đạo xây dựng các chính sách an sinh xã hội sao cho vừa hỗ trợ, đầu tư song vừa tạo cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tự vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống, không ỷ lại, trông chờ. Bên cạnh đó, Đảng có cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc cung cấp các dịch vụ an sinh xã hội; thực hiện các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ những nhóm yếu thế, người lao động là dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.


Ông Chư Văn Phù
thôn Lang Chang, xã Trung Hà, Chiêm Hóa

Lãnh đạo hiệu quả 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tôi hào hứng, phấn khởi dõi theo Đại hội XIII của Đảng với niềm tin trọn vẹn và kỳ vọng lớn lao. Tôi tin chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong nhiệm kỳ mới, nhân dân ta vững bước tiến lên, đưa đất nước phát triển toàn diện và bền vững.

Tôi mong muốn, Đảng tiếp tục lãnh đạo hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; kiên quyết bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam trong mọi tình huống. Bên cạnh lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Đảng đặc biệt coi trọng chiến lược quốc phòng, an ninh, trọng tâm là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, đặc biệt là thế trận “lòng dân” vững chắc. 


Anh Lý Văn Phong
thôn Bản Cuôn, xã Yên Hoa, huyện Na Hang

Quan tâm và tin tưởng vào thế hệ trẻ

Nhiệm kỳ qua, bằng niềm tin, trí tuệ và sức trẻ, thanh niên Việt Nam đã góp phần quan trọng đưa đất nước vượt qua khó khăn, vững bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Là một đảng viên trẻ, tôi mong rằng, Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quan tâm hơn nữa và tin tưởng vào những người trẻ. Đảng ta sẽ có thêm chủ trương, chính sách dành cho thanh niên về học tập, việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế, thu hút nhân tài để thanh niên gắn bó với quê hương; đặc biệt quan tâm đến thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đảng mạnh dạn giao cho cán bộ trẻ chịu trách nhiệm những công việc khó, đòi hỏi sự tâm huyết, xung kích, cống hiến. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.


Bà Đặng Thị Lại
 thôn Hữu Vu, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương

Nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế

Tôi đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nêu lên trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ mới, Đảng nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo về phát triển kinh tế. Đảng cần đánh giá đúng và có sự ưu tiên hơn nữa đầu tư cho khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế. Đồng thời phải làm rõ lĩnh vực, ngành then chốt, có lợi thế để đầu tư phát triển. Cùng với đó là Đảng chú trọng lãnh đạo xây dựng nông thôn mới thực chất và thiết thực hơn.



Đại tá Phạm Kim Đĩnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Tiếp thu đầy đủ tinh thần Đại hội

Tôi sẽ phát huy tinh thần chủ động, chấp hành nghiêm các nội quy Đại hội, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội. Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, thông qua lá phiếu bầu cử của mình, tôi sẽ chọn bầu những đồng chí xứng đáng vào BCH Trung ương Đảng khóa mới. 

Để tiếp thu đầy đủ Nghị quyết Đại hội, với cương vị của mình tôi sẽ tập trung lãnh đạo triển khai hiệu quả nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; xây dựng lực lượng Công an Tuyên Quang trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Tôi sẽ cùng Đảng ủy Công an tỉnh chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực an ninh trật tự ở địa phương.


Anh Lý Đức Nghĩa
thôn Éo, xã Phúc Ninh (Yên Sơn)

Quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng

Tôi rất mừng vì trong nhiệm kỳ qua, Đảng ta rất quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tôi đồng tình với tinh thần "không có vùng cấm", bất kỳ ai cũng có thể bị kỷ luật, đưa ra xét xử bởi những sai phạm của mình. Qua đó, nhân dân càng có thêm niềm tin, ủng hộ Đảng hơn. Tôi tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Đảng tiếp  tục phát huy kết quả đạt được, quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh chống tham nhũng, loại bỏ sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển.


Ông Ma Hoa Tàm
cán bộ hưu trí xã Phù Lưu (Hàm Yên)

Đưa đất nước phát triển, khẳng định vị thế trên thế giới

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập với nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức. Điều khiến tôi mong mỏi nhất trong kỳ Đại hội lần này chính là vấn đề nhân sự. Tôi kỳ vọng các đại biểu tham dự Đại hội sáng suốt, công tâm, cân nhắc lựa chọn người có đức, có tài lãnh đạo chèo lái con thuyền đất nước vượt qua khó khăn, thách thức. Đường lối đã rõ nhưng cần có những con người tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, uy tín, đồng thời phải có bản lĩnh chính trị vững vàng. Mong Đảng sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách đúng đắn để đưa ngày càng phát triển hơn, khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong khu vực và thế giới.



Bà Trịnh Thị Thứ
Giảng viên trường Chính trị tỉnh

Tạo điều kiện để đảng viên trẻ phấn đấu

Là một người trẻ tuổi tôi rất tự hào và nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng học hỏi, nâng cao tri thức, trau dồi thực hành chuyên môn, tu dưỡng đạo đức và rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động xã hội... Với tôi, đó là hành động thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mong rằng, Đại hội sẽ thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện để đảng viên trẻ được cống hiến sức lực và trí tuệ trong công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng đất nước. Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn Đại hội sẽ thảo luận để có giải pháp thiết thực hỗ trợ sinh viên và các bạn trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp.


Ông Nguyễn Văn Đức
Thôn Đồng Thanh, xã Đồng Quý (Sơn Dương)
Tiếp sức cho nhà nông

Tôi tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Tôi mong rằng Đại hội sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận những giải pháp trọng tâm, liên quan đến cơ chế hỗ trợ vốn vay, vật tư nông nghiệp, tiếp tục đầu tư hạ tầng cơ sở, hỗ trợ người nông dân xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, Đảng tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, những chủ trương linh hoạt để thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Từ đó, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hình thức liên kết chuỗi giá trị, nâng tầm chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao, gắn bó người nông dân với đồng ruộng, góp phần cải thiện thu nhập, tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.


 

Ông Vũ Tiến Thân, tổ 1 phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang)

Đại hội Đảng lần thứ XIII này, mong muốn của tôi là phát triển kinh tế đất nước. Tôi mong muốn Đảng ta có chủ trương phát triển toàn diện về kinh tế, đặc biệt quan tâm đến phát triển công nghệ, công nghiệp, các doanh nghiệp để đẩy mạnh kinh tế đất nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Tôi nghĩ rằng phát triển kinh tế là một nhu cầu tất yếu của nhân dân và cũng là kỳ vọng của chúng tôi với Đảng trong Đại hội lần này. Trên cơ sở đó, hy vọng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để phát triển toàn diện quốc phòng, an ninh, văn hóa - xã hội. Có phát triển kinh tế thì đời sống nhân dân mới ổn định, đất nước mới bền vững, thịnh vượng trong những năm tiếp theo.


 

Chị Lý Thị Toàn, xã Hồng Quang (Lâm Bình)

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp diễn ra. Đây là sự kiện chính trị quan trọng được người dân cả nước quan tâm. Tôi rất mong tại Đại hội lần này sẽ có nhiều chủ trương, đường lối đổi mới đất nước được đề ra để đưa đất nước ngày một đi lên. Để người dân chúng tôi, đặc biệt là người dân tộc ít người nhận được nhiều quan tâm hơn nữa, cùng hòa nhịp vào không khí phát triển của quốc gia, dân tộc. 


 

 

Ông Ngô Trí Hùng, phường Ỷ La (TP Tuyên Quang)

Là người nông dân, tôi mong muốn Đại hội lần này sẽ có các chính sách để khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là những cây trồng ở vùng luân canh, có các chương trình liên kết và hỗ trợ về vốn để hỗ trợ cho nông dân phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Tôi cũng mong muốn đồng chí nào được bầu phụ trách công tác nông nghiệp nông thôn thì quan tâm hơn nữa, đi sâu, đi sát tới các vùng mới xây dựng, thành lập các tổ hợp tác hoặc mới hình thành các vùng chuyên canh sản xuất một loại hàng hóa nào đó để nắm bắt.


 

Anh Nguyễn Ngọc Tú, Bí thư Đoàn xã Lăng Can (Lâm Bình)

Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, là đảng viên trẻ tôi mong muốn đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ cao nhất để đề ra đường lối xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Tôi mong muốn đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ thu hút nhân tài phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước. Mong muốn Đảng sẽ quan tâm mọi điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ được học tập và rèn luyện. Đặc biệt có những chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số.


 

Ông Bùi Ngọc Lâm, tổ 5, phường Nông Tiến (Tuyên Quang)

Tôi rất kỳ vọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tôi tin tưởng vào sự chuẩn bị chu đáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với nhân sự cấp cao của Đảng. Bên cạnh đó, tôi mong Đại hội sẽ chọn ra những người vừa có tâm, có tài và có đức để lãnh đạo đất nước, đưa công cuộc đổi mới đi đến thành công.

Cán bộ, hội viên CCB chúng tôi cũng mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để những người lính, người có công, cựu chiến binh thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Toàn thể cán bộ, hội viên CCB chúng tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục đoàn kết, đồng thuận cùng Đảng bộ và Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đề ra.


 

Chị Hoàng Thị Yên, thôn 14, xã Kim Phú (Tuyên Quang)

Tôi mong Đại hội lần này đề ra những mục tiêu, phương hướng nâng cao hơn nữa đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục quan tâm xóa đói, giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách mức sống giữa miền núi với miền xuôi. Tôi cũng mong muốn Đảng, Nhà nước sẽ có các chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới; đề ra những quyết sách phù hợp, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, chú ý bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.


 

Ông Lý Công Nguyên, thôn Làng Chẩu, xã Thắng Quân, Yên Sơn (Tuyên Quang)

Hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi mong muốn Đảng ta sẽ có những chủ trương, chính sách quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chăm lo thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Để tạo điều kiện cho nông dân đầu tư phát triển vào lĩnh vực nông nghiệp cần có những chính sách trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh và hợp tác xã đầu tư, sản xuất vào lĩnh vực nông nghiệp; các mô hình kinh tế mới, các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất cao. 

 

Thượng tá Ngô Xuân Hòa, Chính trị viên Ban CHQS huyện Yên Sơn

Nhiệm kỳ qua, với phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, Đảng, Nhà nước đã chủ động đánh giá, dự báo chính xác, xử lý đúng, kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ, vùng trời, biển đảo của Tổ quốc. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu "Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc...", tôi kỳ vọng, Đại hội lần thứ XIII của Đảng chỉ đạo xây dựng chiến lược giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức và cho toàn dân, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng. Đảng quan tâm, chăm lo đến lực lượng, đến phương tiện, có nhiều chính sách sát, đúng để mọi cán bộ, chiến sỹ yên tâm tư tưởng công tác hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời, tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng thu hút, đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Anh Hoàng Văn Tài, dân tộc Mông, Bí thư Chi bộ thôn Khuẩy Phầy, xã Hồng Thái (Na Hang)

Những ngày qua, tôi thường xuyên dõi theo diễn biến Đại hội XIII của Đảng. Tôi kỳ vọng, nhiệm kỳ mới, các đồng chí được bầu vào BCH Trung ương có đủ đức, đủ tài, có năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tôi cũng mong muốn, Đảng tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng, chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo, phát triển kinh  tế… Tôi cũng mong muốn, Đảng thường xuyên quan tâm, chăm lo cho đội ngũ cán bộ thôn bản, tăng chế độ phụ cấp để đội ngũ gắn bó, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

 

 Ông Nguyễn Hữu Hoạch

HTX Vận tải và Dịch vụ môi trường Thanh Bình, xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang) 

Trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, để tạo động lực phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, HTX, tôi kỳ vọng, trong nhiệm kỳ mới, Đảng tiếp tục lãnh đạo, đánh giá khách quan điều kiện hoạt động kinh tế HTX, để từ đó sửa đổi chính sách theo hướng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực tài chính tham gia HTX. Các chủ trương, chính sách mang tính thực tiễn hơn, tháo gỡ kịp thời khó khăn. Cụ thể là tạo điều kiện để HTX tiếp cận đất đai, có cơ chế thực thi quyền sử dụng đất; tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng từ Trung ương và địa phương; có cơ chế để các hợp tác xã đủ năng lực, điều kiện được tham gia thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình đầu tư công. 

 

 Ông Nguyễn Xuân Huế
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Giáp (Na Hang)

Tôi phấn khởi, tự hào khi tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục xác định “Phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…”. Theo đó, Đảng cũng thêm 1 chủ trương mới là “Dân hưởng thụ”. Điều đó cho thấy quyền làm chủ của nhân dân đã được nâng lên một bậc. Nhân dân được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển. Đây không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để khơi dậy sức mạnh và các nguồn lực trong nhân dân trong tiến trình hiện thực hóa đưa các chủ trương, quyết sách của Đảng vào cuộc sống. Tôi tin tưởng, Đại hội lần này sẽ tiếp tục kế thừa tinh thần đoàn kết, đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, những quyết sách, chương trình hành động cụ thể, nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực để chăm lo ngày càng tốt hơn cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

 

Ông Triệu Thanh Bình
Bí thư Đảng ủy xã Lương Thiện (Sơn Dương)

Tôi rất kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng sáng suốt, lựa chọn ra các vị đại biểu, có tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và luôn quan tâm đến các đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng để xây dựng các công trình cho vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm hơn nữa, đặc biệt là về nguồn vốn vay có ưu đãi, lãi suất thấp, để tạo điều kiện cho nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, tiếp tục xóa đói giảm nghèo trong những năm tiếp theo.

 

 

Chị Nông Thị Hường
Bí thư Đoàn xã Yên Thuận (Hàm Yên)

Là thủ lĩnh Đoàn, tôi kỳ vọng, nhiệm kỳ mới, Đảng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho thanh niên nông thôn. Đặc biệt là có cơ chế, chính sách để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đồng thời, Đảng cũng cần có chủ trương về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Thanh niên được đào tạo, nắm bắt và làm chủ tiến bộ về khoa học và công nghệ hiện đại để có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống và góp phần cùng với tổ chức Đoàn - Hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Đảng cũng tăng cường hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, nhằm giáo dục cho thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng và hoài bão, có khát vọng và trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm.    

 

Tin cùng chuyên mục