Tiếng việt | English

Chủ tịch công đoàn tiêu biểu

- Anh Đinh Đức Cường (trong ảnh), Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Giấy An Hòa là đại diện duy nhất của tỉnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương "Cấp ủy viên là Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước" tại Hà Nội vừa qua.

Gánh trên vai 2 trách nhiệm, nhưng anh Cường luôn làm tròn nhiệm vụ. Với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy anh đã chuẩn bị và tham mưu cho đồng chí Bí thư các dự thảo chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Đảng ủy trước khi họp BCH để thảo luận đóng góp ý kiến, xây dựng các kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Anh còn làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy hướng dẫn các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong công ty lựa chọn và giới thiệu các quần chúng ưu tú cho Đảng. Trong đó, anh đã tham mưu mở 2 lớp nhận thức về Đảng ngay tại Công ty với 82 quần chúng ưu tú tham gia học tập. Kết quả, từ 2016 đến 2019, Đảng bộ đã kết nạp được 41 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt mục tiêu đề ra.

Trong hoạt động công đoàn, anh cùng Ban chấp hành Công đoàn công ty thường xuyên quan tâm tổ chức cho cán bộ, đoàn viên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nắm bắt kịp thời các chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, quyên góp ủng hộ các quỹ từ thiện, xã hội. Anh đã thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, người lao động trong đơn vị, tạo sự gắn bó đoàn kết, cùng các đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hằng năm, anh đều tham mưu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp. 

Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tích cực bố trí việc làm, ổn định đời sống và nâng cao thu nhập cho công nhân lao động đạt từ 6 triệu - 8 triệu đồng/người/tháng. Công đoàn cũng tích cực giám sát việc thực hiện các quy định về công tác bảo hộ lao động. 100% cán bộ, công nhân đều được ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, có chế độ ăn giữa ca, được nhận tiền trợ cấp con thơ và chế độ tham quan, du lịch...

Với những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, hằng năm, anh Cường luôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2015 đến 2018, anh được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2013 đến nay, anh đã 6 lần được các cấp công đoàn tặng Bằng khen, Giấy khen. Năm 2017, anh được Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương và tặng Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể”; năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (giai đoạn 2016 - 2018).

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục