Khéo léo gắn kết tình làng nghĩa xóm

- Chị Nguyễn Thị Tâm, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Đồng Giang, xã Công Đa (Yên Sơn) hơn 10 năm qua là một cán bộ tâm huyết, khéo léo gắn kết tình làng nghĩa xóm. Chị tích cực vận động người dân thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thôn Đồng Giang có 102 hộ với 5 dân tộc anh em sinh sống gồm Tày, Nùng, Kinh, Dao, Cao Lan. Những năm qua, Ban công tác Mặt trận thôn đã chủ trì phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Là một cán bộ thôn, chị luôn trăn trở tìm các phương pháp để vận động các hộ vươn lên thoát nghèo. Chị cùng Ban công tác Mặt trận đến từng hộ nghèo hỗ trợ ngày công lao động, hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất, cùng với các đoàn thể tín chấp cho hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế. Thôn hiện có 47 hộ thu nhập khá, chiếm 46%. Cuối năm 2018, thôn có 16 hộ nghèo đến năm 2020 giảm xuống còn 10 hộ. Thôn không còn nhà dột nát, 100% số hộ có nhà xây kiên cố, bán kiên cố; thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 1,3 triệu đồng/tháng.

Ban công tác Mặt trận thôn đã thành lập tổ tự quản “sáng, xanh, sạch, đẹp” với nòng cốt là các thành viên Ban công tác Mặt trận thôn. Chị Tâm chia sẻ, Tổ tự quản đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tham gia bảo vệ môi trường. Đồng thời, vận động 100% hộ sử dụng nước sạch, 100% hộ có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh. Tổ tự quản thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vận động người dân bỏ vỏ thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định.

Bên cạnh vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chị còn vận động người dân tích cực hưởng ứng phong trào đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” ủng hộ các quỹ được gần 10 triệu đồng. Nhiều năm qua, thôn liên tục được công nhận là thôn văn hóa.

Bài, ảnh: Giang Lam 

Tin cùng chuyên mục