Người Mông uy tín của Khau Phiêng

- Gần 10 năm qua, ông Phùng Văn Minh (trong ảnh), dân tộc Mông, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Khau Phiêng, xã Khau Tinh (Na Hang), Phó nhóm Tin lành Việt Nam miền Bắc xã Khau Tinh được UBND tỉnh được công nhận là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 Ông Phùng Văn Minh.

Ông đã vận động nhân dân, người Mông theo đạo Tin lành sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế.

Khau Phiêng có 102 hộ, trong đó có 26 hộ dân tộc Tày, 76 hộ dân tộc Mông. Người Mông theo đạo Tin lành chiếm 80% tổng số hộ dân tộc Mông. “Thôn còn nghèo quá, người Mông mình cũng còn nghèo lắm! Để vận động tuyên truyền cho đồng bào phát triển kinh tế, mình phải mạnh dạn, tiên phong trước” - ông Minh chia sẻ. Cách đây 10 năm, ông là một trong những hộ dân đưa cây mận về đất Khau Tinh. Năm 2017, ông Minh trồng thêm mấy trăm gốc bưởi. Ông còn chăn nuôi thêm trâu, lợn đen. Hằng năm, mô hình kinh tế của ông cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Được ông Minh vận động, định hướng phát triển kinh tế, đến nay, đã có khoảng 10 hộ dân trồng mận, trồng bưởi với diện tích khoảng 2 ha. Hằng năm, tổng đàn trâu, bò của thôn ước khoảng trên 300 con. Hộ gia đình nào cũng nuôi ít nhất từ 5 con lợn đen trở lên. Điều mà ông Minh vui nhất là tỷ lệ hộ nghèo của người Mông trong thôn giảm dần qua từng năm. Hiện nay, người Mông thuộc hộ nghèo của thôn còn 25 hộ/76 hộ.

Khau Phiêng có 5 khu dân cư sống không tập trung, công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo. Năm 2020, thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, ông Minh đã vận động nhân dân thành lập tổ tự quản về vệ sinh môi trường với gần 90 thành viên. Đến nay, tổ tự quản hoạt động đi vào nền nếp. 1 lần/tuần, các thành viên tự giác tập trung vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ông Minh đã chủ trì, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giúp nhau làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Theo đó, Ban Công tác mặt trận thôn rà soát, thống kê những hộ chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh. Hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được ưu tiên đăng ký làm nhà tiêu trước. Số hộ còn lại đóng góp 100 nghìn/hộ để hộ làm trước vay mua nguyên vật liệu; đồng thời giúp nhau ngày công xây dựng. Hiện nay, đã có 12 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh từ mô hình “Dân vận khéo” trên.

Phát huy vai trò người uy tín, ông Minh đã vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của xây dựng các công trình hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Những năm qua, ông cùng với nhân dân vận chuyển cấu kiện bê tông, lắp đặt 627 m kênh mương nội đồng; đổ bê tông 560 m đường giao thông nội đồng, vận động nhân dân đóng góp 15 triệu đồng, 500 ngày công làm 3 km đường trong thôn.

Ông Minh là người uy tín có chức sắc tôn giáo duy nhất của huyện được đi dự hội nghị biểu dương người có uy tín và người dân tộc thiểu số tiêu biểu lần thứ nhất năm 2021 của tỉnh. Ông bày tỏ, đó là vinh dự và cũng là trách nhiệm. Ông sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho thôn bản, vận động người Mông theo đạo Tin lành sống tốt đời, đẹp đạo, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng.  

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục