Tiếng việt | English

Nhiều đóng góp trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội

- Chị Hà Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Chiêm Hóa có nhiều đóng góp trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Chị Hà Thị Hồng

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư, sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Hội LHPN cấp trên, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện, dưới sự lãnh đạo của chị Hồng, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến 100% cơ sở hội. Hội đã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng, chủ động tổ chức các hội nghị triển khai công tác ủy thác; định kỳ giao ban với các cơ sở Hội nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong công tác nhận ủy thác. Cùng với đó, Hội cử cán bộ chuyên trách theo dõi phụ trách, đôn đốc các cơ sở Hội thực hiện nhiệm vụ ủy thác. Hàng năm, Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động ủy thác của Hội LHPN 26/26 xã, thị trấn; trực tiếp có ý kiến, phối hợp với chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết kịp thời những trường hợp sử dụng vốn sai mục đích; xây dựng biểu mẫu hướng dẫn các cơ sở tổng hợp kết quả hoạt động ủy thác báo cáo Ban đại diện huyện theo định kỳ, chủ động theo dõi nắm bắt kết quả thực hiện của cơ sở, chỉ ra tồn tại và bàn biện pháp khắc phục. Đồng thời, đưa kết quả thực hiện vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH vào tiêu chí thi đua xếp loại tổ chức cơ sở hội hàng năm. 

Hiện nay, Hội LHPN huyện hiện có 161 tổ tiết kiệm và vay vốn với 6.134 thành viên. Tổng dư nợ do Hội LHPN huyện quản lý đến ngày 30-6-2019 là trên 166,7 tỷ đồng, chiếm 35% tổng số vốn ủy thác trong toàn huyện. Toàn huyện hiện có 14/16 chương trình tín dụng đang được triển khai thực hiện, trong đó chương trình tín dụng có dư nợ cao nhất là cho vay hộ nghèo với gần 59 tỷ đồng. Từ năm 2014 đến 2019, kết quả hoạt động ủy thác cho vay vốn từ tổ chức Hội phụ nữ đã góp phần cùng toàn huyện giảm được 5.975 hộ hội viên phụ nữ nghèo. 

Với những kết quả, tâm sức, đóng góp trong quá trình thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội, nhiều năm qua, chị Hồng đã được các cấp, ngành ghi nhận. Năm 2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen “Có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích góp phần thực hiện Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 - 2016.

Bài, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục