Tiếng việt | English

Nữ Bí thư chi bộ tận tụy

- Là cán bộ hưu trí, năm 2014, bà Đoàn Thị Phức được Chi bộ, nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố 10, thị trấn Na Hang (Na Hang). 6 năm qua, bà luôn tận tụy, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo của bà, chi bộ thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, năng lực, sức chiến đấu của chi bộ ngày càng được nâng lên.

Bà Đoàn Thị Phức.

Tổ dân phố 10 được sáp nhập từ tổ dân phố 10 và tổ 4. Hiện nay, tổ dân phố có 209 hộ với 759 nhân khẩu và có đến 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Tày chiếm đa số. Chi bộ hiện có 73 đảng viên, trong đó có 66 đảng viên sinh hoạt chính thức. Sau sáp nhập, bà Phức và cấp ủy luôn bám sát Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp trên về sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ đều được chi ủy bàn bạc, thảo luận, thống nhất trước khi đưa ra sinh hoạt chi bộ. Qua các kỳ sinh hoạt đã không ngừng bồi dưỡng kiến thức, lý luận, thực tiễn, năng lực công tác đảng cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ.

Bên cạnh đó, Chi bộ luôn chú trọng công tác phát triển Đảng. Bà Phức cùng cấp ủy thường xuyên rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng và xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Trong tạo nguồn chú trọng về chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, đặc biệt là tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng về đạo đức, lối sống và năng lực. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2017 - 2020, chi bộ đã lãnh đạo các tổ chức quần chúng đẩy mạnh các phong trào thi đua. Qua đó, phát hiện các hạt nhân tích cực, điển hình, bồi dưỡng lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu chi bộ xem xét, kết nạp. Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã giới thiệu 7 quần chúng ưu tú đi học cảm tình Đảng và đã kết nạp Đảng được cho 7 quần chúng.

Bà Phức chia sẻ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bản thân bà luôn lắng nghe ý kiến của đảng viên, quần chúng nhân dân để từ đó tìm ra cách giải quyết thấu tình, đạt lý đối với các vấn đề nảy sinh ở chi bộ, khu dân cư. Bà luôn gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đi đầu trong các hoạt động để từ đó tập hợp được sự đoàn kết, thống nhất cao trong chi bộ, nhân dân.

Nhờ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường phát triển đảng viên mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ ngày càng tăng lên. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của bà Phức và cấp ủy, chi bộ đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Hằng năm khu dân cư luôn đạt danh hiệu Khu dân cư Văn hóa; số hộ đạt gia đình văn hóa luôn trên 80%. Từ năm 2015 đến 2019, chi bộ luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. 

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục