Tiếng việt | English

Cần phòng ngừa từ xa

- Thời gian qua cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí đã đạt được nhiều thành tựu, kết ...

Tiết kiệm từ chuyện nhỏ

- Ông này, vừa rồi tôi dự buổi kỷ niệm ngày thành lập đơn vị thôi mà cũng thấy hoa lớn, ...

Tin xem nhiều

Không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm

- Ông này, xem chừng công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng ta ngày càng đạt được kết quả đáng mừng. Chỉ tính riêng vụ AVG, đã xử lý số lượng nhiều cán bộ cao cấp, trong đó có ...

Cần phòng ngừa từ xa

- Thời gian qua cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng, góp phần răn đe, ngăn ngừa đối với cán bộ, đảng viên, tạo được niềm tin của ...