Tiếng việt | English

Cần tạo thành thói quen

- Trên thế giới rất ít nước có Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ở Việt Nam có ...

Để vụ mùa năm 2020 bội thu

- Thời điểm đầu tháng 7, vụ mùa năm 2020 đã bắt đầu, cần đầu tư những gì để có được bội ...

Bao giờ mới hết lót tay?

- Thời gian qua công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng đã có chuyển ...

Quá mù ắt ra mưa

- Hiện nay “tham nhũng vặt” đang diễn ra khắp nơi, thậm chí nhiều đến mức chúng ta đã ...

Tin xem nhiều

Sẽ không còn “đấu tranh - tránh đâu”

- Theo Thông tư số 03 năm 2020 của Bộ Nội vụ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức vừa ban hành, từ ...

Phòng, chống tham nhũng từ gốc rễ

- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đặt ra cho năm cuối nhiệm kỳ của ...

Cần tạo thành thói quen

- Trên thế giới rất ít nước có Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ở Việt Nam có riêng một Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có từ năm 2006. Tuy nhiên, việc tiết ...