Tiếng việt | English

Cần tự giác

- Ông thấy không trong phòng, chống tham nhũng việc kê khai tài sản được coi là một trong những biện pháp quan trọng, hữu hiệu. Pháp luật đã có những quy định rõ về kê khai tài sản. Nhưng thời gian qua hình như việc thực hiện có vẻ còn hình thức, thiếu trung thực thì phải. Ông thấy đấy nhiều vụ phanh phui đều thấy tài sản chạy vào nhà người thân hết cả.

- Chính thế Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định cán bộ, công chức phải kê khai tài sản của người thân nữa đấy ông ạ. Cán bộ, công chức phải có nghĩa vụ kê khai mọi biến động về tài sản, thu nhập của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên về: quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài...

- Những quy định này nhằm giám sát thu nhập, sở hữu tài sản của cán bộ nhằm ngăn ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực. - Tuy nhiên, theo tôi cùng với đó vẫn phải quan tâm giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống để cán bộ, đảng viên đủ bản lĩnh, luôn kiên định, vững vàng trước những cám dỗ vật chất; kiên trì rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

- Ông nói phải, quan trọng là mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong đó có trách nhiệm, nghĩa vụ kê khai trung thực tài sản, thu nhập.

Lam Nguyễn

Tin cùng chuyên mục