Tiếng việt | English

Để không còn "đất” cho lãng phí

- Ông này, nói đến lễ hội thời gian gần đây, nhiều người hay nghĩ đến hai từ "lãng phí". Thậm chí có ý kiến đề xuất "cắt" bớt một số lễ hội truyền thống nữa cơ đấy.

- Tôi cho rằng lãng phí là có thật, nhưng sự lãng phí ở đâu, lãng phí như thế nào khi lễ hội vốn của cộng đồng đóng góp tổ chức, cùng hưởng lợi mới là điều quan trọng để chúng ta có thể tổ chức lễ hội vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. 

- Tôi thấy vấn đề ở chỗ thời gian qua một số địa phương đã can thiệp không nhỏ vào việc tổ chức lễ hội. Việc chính quyền đứng ra tổ chức, hoặc can thiệp sâu khiến cho cách tổ chức nhiều lễ hội bị biến đổi, có tính chất sân khấu, lễ hội "chuyên nghiệp" xuất hiện ngày một nhiều hơn. Những việc làm đó tất nhiên phát sinh chi phí tốn kém.

- Tôi thì thấy một số hình thức gây lãng phí, tốn kém khác lạm dụng đốt vàng mã, đặt quá nhiều hòm công đức, rải tiền lẻ, nạn chặt chém, phô trương, rồi du xuân, lễ hội kéo dài gây mất thời gian, tốn kém tiền bạc... đều bị đổ tội tại lễ hội hết.

- Thiết nghĩ thay vì "đổ tội" cho lễ hội lãng phí, tốn tiền ngân sách, để rồi "cắt cúp" lễ hội, trước hết phải quản lý lễ hội thật chặt chẽ, bài trừ tiêu cực, nâng cao ý thức tham gia lễ hội của người dân; "trả" lễ hội lại cho người dân, cho cộng đồng, nhà nước làm thật tốt vai trò quản lý, giám sát ắt hẳn "đất" cho lãng phí của lễ hội sẽ không còn nữa.                       

 Lam Nguyễn

Tin cùng chuyên mục