Tiếng việt | English

Tân Trào - Thủ đô Khu Giải phóng

TQĐT - Thời gian này, số đông lực lượng Giải phóng quân tập trung về Tân Trào luyện tập quân sự và học chính trị.

Nhân dân phấn khởi tham gia xây dựng chính quyền, luyện tập quân sự, phòng gian bảo mật. Các đội du kích, tự vệ đặt những trạm gác từ xa, nhiều lớp để bảo vệ khu căn cứ. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang ở các địa phương, cơ sở trong khu căn cứ được đẩy mạnh. Ủy ban quân sự các cấp phát động phong trào tự mua sắm, tự trang bị vũ khí. Phong trào được nhân dân và các đơn vị tự vệ, du kích địa phương hưởng ứng mạnh mẽ.

Để giải quyết vấn đề hậu cần, con đường vận chuyển lương thực từ Vĩnh Yên, Phú Thọ được thiết lập. Lực lượng vũ trang cùng cơ sở của ta trong đoàn vận tải sông Lô chặn đoàn thuyền của quân Nhật, thu nhiều tấn gạo, muối và thuốc chữa bệnh chuyển vào trung tâm căn cứ. Ủy ban nhân dân cách mạng các cấp lãnh đạo, động viên nhân dân tích cực sản xuất, thực hành tiết kiệm, ổn định cuộc sống. Ruộng đất của các chủ đồn điền người Pháp và người Việt được tạm chia cho dân nghèo đang thiếu ruộng đất. Ruộng đất công cũng được chia lại công bằng, hợp lý hơn. Ủy ban nhân dân cách mạng các cấp vận động nhân dân tổ chức “Hội giúp nhau” để tương trợ lẫn nhau về thóc, ngô giống, trâu, bò, nông cụ... hướng dẫn trồng cấy, chăn nuôi.

Về văn hóa - xã hội, phong trào bình dân học vụ, xóa nạn mù chữ diễn ra sôi nổi, nhất là trong thanh niên. Nhiều trường lớp sơ cấp Cứu quốc được mở cho con em đồng bào các dân tộc. Các hội nghị giáo dục toàn châu được tổ chức để cổ động phong trào học tập. Trong vài ba tháng trong khu căn cứ đã có 35 lớp học sơ cấp. Các tờ báo Việt Nam độc lập, Cờ giải phóng, Cứu quốc, Quân giải phóng, Bắc Sơn, Hồn nước, Kháng địch, Chặt xiềng, Tiền phong được phát hành khá rộng rãi, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng, chính sách của Việt Minh. Một số thôn bản làm chòi phát thanh, dùng loa đọc tin, tuyên truyền.

Hoạt động văn nghệ cũng phong phú, đa dạng, làm tươi mới đời sống khu căn cứ. Nhiều đội ca hát kịch được thành lập, trình diễn các bài ca, điệu múa, vở kịch với nội dung lành mạnh, ca ngợi lòng yêu nước mang đậm bản sắc dân tộc. Tại Tân Trào đã xây dựng Nhà văn hóa Cứu quốc làm trung tâm tuyên truyền văn hóa cho nhân dân trong vùng.

Khu Giải phóng mà thủ đô là Tân Trào trở thành hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam. Một phần Bắc Bộ đã thực tế đặt dưới chính quyền cách mạng. Hơn một triệu đồng bào các dân tộc trong Khu Giải phóng đã được hưởng cuộc sống mới, quyền tự do dân chủ do cách mạng đem lại. 

Khu Giải phóng và Quân Giải phóng ra đời trở thành mối lo sợ và là mục tiêu tấn công đầu tiên của phát xít Nhật. Hòng dập tắt phong trào cách mạng Việt Nam, quân Nhật liên tiếp mở những cuộc tấn công vào Khu Giải phóng từ các hướng khác nhau. Nhiệm vụ cần kíp trước mắt của Quân Giải phóng và các lực lượng vũ trang trong khu là đập tan các cuộc tấn công của giặc Nhật, bảo vệ an toàn cơ quan lãnh đạo, bảo vệ căn cứ địa cách mạng. 

(còn nữa)                             

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục