Tiếng việt | English

Tân Trào - Thủ đô Khu Giải phóng

TQĐT - Trong tháng 5 và tháng 6-1945, tên Trương Thuộc là chánh quản Mán cầm đầu toán thổ phỉ ở Hàm Yên đã đốt 47 nóc nhà, giết chết 14 người dân. Cuối tháng 6-1945, các lực lượng vũ trang địa phương đánh vào sào huyệt của chúng tiêu diệt toàn bộ toán thổ phỉ Trương Thuộc.

Ở Chiêm Hóa, bọn buôn thuốc phiện do các tên lưu manh Coóng Nhì, Coóng Xám, Páy Tài cầm đầu, chúng có 60 tên và 40 khẩu súng, mạo danh là quân Trung Hoa kháng Nhật đi cướp phá dọc bờ sông Gâm. Lực lượng vũ trang châu Khánh Thiện vây bắt bọn đầu sỏ, tước vũ khí, giải tán bọn tay chân. Cùng thời gian này, một toán thổ phỉ nổi lên ở Đèo De. Chúng mượn cớ hợp tác với Quân Giải phóng chống Nhật để vào vùng Giải phóng chống phá cách mạng. Nhận rõ chân tướng của chúng, một đơn vị Quân Giải phóng đã tương kế tựu kế tiêu diệt những tên cầm đầu, xóa sổ toán thổ phỉ này. 

Những trận đánh đập tan các cuộc vây quét của quân Nhật cùng việc dẹp yên các toán thổ phỉ đã góp phần quan trọng xây dựng, bảo vệ vững chắc Khu Giải phóng, làm cho nhân dân trong và ngoài Khu Giải phóng tin tưởng vào đường lối và thắng lợi của Mặt trận Việt Minh.

Trong khoảng thời gian 3 tháng, từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 8-1945, tại trung tâm Tân Trào, đồng chí Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng lãnh đạo gấp rút chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa. Phong trào cách mạng đang dâng lên trong cả nước đòi hỏi số lượng lớn cán bộ lãnh đạo. Nhằm đáp ứng nhu cầu cần kíp đó, đồng chí Nguyễn Ái Quốc nhấn mạnh việc khẩn trương mở trường đào tạo cán bộ. Tháng 7-1945, Trường Quân chính kháng Nhật đã được mở. Địa điểm của trường là Khuổi Kịch - Tân Trào, nơi năm 1944 ra đời Trung đội Cứu quốc quân III. Đồng chí Hoàng Văn Thái được giao làm Hiệu trưởng kiêm Chính trị viên nhà trường. Toàn trường sinh hoạt như một đơn vị chiến đấu. Chương trình học gồm hai phần chính trị và quân sự. Chính trị thì học Chương trình Mặt trận Việt Minh, công tác chính trị trong quân đội cách mạng; quân sự thì học điều lệ đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu, chiến thuật du kích, đánh úp, hành quân, trú quân. Chỉ trong thời gian ngắn, nhà trường đã đào tạo được những cán bộ chỉ huy quân sự để ngay sau đó tỏa về các địa phương mở các lớp huấn luyện quân sự cấp tốc; trực tiếp chỉ huy khởi nghĩa vũ trang.

Qua con đường ngoại giao, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã tranh thủ được sự ủng hộ của phe Đồng minh chống phát xít. Trung tuần tháng 7-1945, tại Tân Trào, ta đã tiếp nhận tổ tình báo “Con nai”. Hơn 200 đội viên các đội vũ trang được tập trung để họ giúp huấn luyện về điện đài và sử dụng các loại vũ khí do Đồng Minh trợ giúp và ta lấy được của Nhật.

Đầu tháng 8-1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật, Hồng quân nhanh chóng tiêu diệt đội quân Quan Đông, giải phóng Đông Bắc Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, Mỹ vội vàng ném hai quả bom nguyên tử xuống đất Nhật. Ngày 11-8-1945, tin về Nhật đầu hàng được phát đi trên toàn thế giới. Trước diễn biến mau lẹ của tình hình, đồng chí Nguyễn Ái Quốc chỉ thị khẩn trương họp Hội nghị Cán bộ toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân. 

(còn nữa)                                                

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)    

Tin cùng chuyên mục